16 november

Fäste för en tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare
21 oktober

Guds rike i orten

Heldagskonferens med fokus på orten
26 september

Fäste för en tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare
6 juli - 9 juli

Gullbrannafestivalen

Musikfestival: Musik – Möte – Mission