26 september

Fäste för en tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare
21 oktober

Guds rike i orten

Heldagskonferens med fokus på orten
16 november

Fäste för en tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare
22 februari 2024

Fäste för tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare
11 april 2024

Fäste för en tro på glid

Fortbildning för pastorer och ungdomsledare