Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Internationell bönedag för världens barn

6 oktober 2019

Första måndagen i oktober är den internationella barndagen, därför har kyrkorna har en särskild bönedag för världens barn på söndagen den 6 oktober. Bönen samordnas av Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen och Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd vill uppmärksamma barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort. I Sveriges kyrkor bedrivs en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det är alltifrån scouter, barnkörer, fritidsgårdar, integrationsprojekt till bibelstudier, konfirmationsverksamhet med mera. De olika kyrkorna har sina egna profiler och metoder, men lär av varandra och hämtar inspiration från det som andra har gjort. Detta vill Sveriges kristna råd vara med att möjliggöra. En del i detta arbete är samordningen av bönedagen för världens barn som i år infaller söndagen den 6 oktober, dagen innan den internationella barndagen.

Den internationella barndagen hör samman med Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter från den 20 november 1989. Redan 1953 uppmuntrade Förenta nationerna alla stater att skapa en särskild barndag.

– Barn är viktiga! Så säger vi ofta i våra kyrkor. Den internationella bönedagen för världens barn är till för att lyfta de barn som ni har er närhet, men också barn utöver världen, i bön inför Gud, säger Fredrik Wenell, konsulent på Sveriges kristna råd för barn- och ungdomsfrågor.