Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Bön för konvertiter

16 januari 2020

Torsdagen den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen. Detta är årsdagen för de ljusmanifestationer som hölls för ett år sedan runt om i landet i kyrkor och på gator och torg.

Sveriges kristna råd har ifrågasatt Migrationsverkets bedömning av konvertiter och har i samtal med myndighetens ledning påtalat systematiska brister. I en debattartikel i Dagens Nyheter krävde kyrkoledarna för ett år sedan att Migrationsverket behövde ta hänsyn till aktuell forskning. Kyrkoledarna anser att myndighetens beslut bör grundas mer i hur konvertiten praktiskt lever sin tro och mindre om konvertitens teoretiska kunskaper. Även om vissa förbättringar skett i Migrationsverkets handläggning finns fortfarande brister. Därför uppmanar kyrkoledare inom Sveriges kristna råd till fortsatt bön för konvertiter och deras situation.

Bön för konvertiter:

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Helige Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser vår frustration som vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen