Marita GoodFörsamlingsplantering

Jonas har ordet

"Pandemin har dock öppnat en del nya möjligheter för dem som vågar testa att jobba mer online." Jonas Melin arbetar som pionjärkonsulent på Svenska Alliansmissionen

Några snabba frågor till SAM:s pionjärkonsulent Jonas Melin

Hur ser SAM:s pionjärarbete ut idag?
– SAM stöttar pionjärarbete på platser och i sammanhang där det kristna vittnesbördet är svagt. Vi stöder för närvarande arbeten i Skåne och i storstadsregionerna, men vill gå vidare till andra platser.

Flera av SAM:s pionjärpastorer har under sista året gått i pension eller slutat. Finns det andra som tar vid?
– Peter Larsson i Båstad har gått i pension och Anna Andersson har tagit över stafettpinnen som pionjärpastor där. Överlag kan vi säga att det är brist på pionjärarbetare och inom de närmaste åren behöver vi rekrytera flera nya arbetare. Just nu ser jag dem inte och det är ett stort böneämne. Skörden är stor, men arbetarna är få.

Känner du att det finns ett intresse av pionjärt arbete bland SAM:are
– Ja, det finns ett visst intresse, men jag skulle önska att det var betydligt större. Många tycker att det är viktigt med mission och församlingsplantering i vårt eget land, men det är få som själva är beredda att bryta upp och flytta till en ny plats och vara med i ett pionjärteam.

Har du märkt om intresset förändrats under pandemiåret?
– Nej, det har jag inte. Däremot har det varit väldigt svårt att starta något helt nytt under pandemin. Den som redan har kommit igång och har ett kontaktnät har kunnat fortsätta på ett bra sätt även under pandemin, men det är svårt att lära känna nya människor och skapa nya kontakter som läget är nu. Pandemin har dock öppnat en del nya möjligheter för dem som vågar testa att jobba mer online. Alpha-online har till exempel visat sig vara ett mycket bra verktyg.

Hur kan SAM:s församlingar/medlemmar finnas med i arbetet?
– Där får jag ge det klassiska svaret för missionsengagemang. BE – GE – SÄND – GÅ!

  1. Var med och be för våra pionjärer och församlingsplanteringar!
  2. Var med och ge ekonomiskt till pionjärarbetet i Sverige!
  3. Se till att din församling har en vision av att sända människor till mission både i Sverige och internationellt. Skapa en sändande kultur genom att be för att sända och prata om att Gud ska kalla några att flytta till en pionjärplats i Sverige.
  4. Fråga Gud om han inte kallar dig att bryta upp och gå till en plats där det kristna vittnesbördet är svagare än vad det är på din hemmaplan.

Text: Marita Good
Foto: Carolina Olofsgård