Ungdomsledare 100 %

Habo Missionskyrka

Om oss

Habo Missionskyrka är en församling ansluten till Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan där ungdomsarbetet är knutet till Equmenia. Vi är en växande församling nära Jönköping med närmare 400 medlemmar och ett stort barn- och ungdomsarbete som vi prioriterar.

Församlingens anställda består av en församlingsföreståndare, en pastor och en ungdomsledare, därtill en styrelse och flera utskott. Vår nuvarande ungdomsledare avslutar sin tjänst i augusti 2021.
Habo Missionsförsamling består av människor i alla åldrar, med olika intressen, men med det gemensamt att vi upplevt Guds kärlek i våra liv. Vi vill vara en kyrka där man alltid känner sig välkommen.

Orten

Habo är orten för detta arbete och kommunen är vackert beläget utefter Vätterns västra sida strax norr om Jönköping, en starkt växande inflyttningsort. I Habo finns flera kyrkor med en god och utvecklande ekumenik. Föreningslivet är starkt och i vår kommun bor en hög andel barn o ungdomar. Flertalet av dessa besöker vår kyrkas verksamheter under veckorna.

Arbeta hos och med oss

Är du den person och ungdomsledare som vill arbeta med och bland unga i vår församling?

Ungdomsarbetet är knutet till Equmenia och omfattar söndagsskola, scout, tonår och konfirmation. Anställningen innebär att arbeta i team tillsammans med en församlingsföreståndare och en pastor samt övriga ledare inom Equmenia/församling. Barn och ungdomsarbetet är vår framtid, en mycket viktig del av vår verksamhet och det har under åren bidragit till att flertalet ungdomar tagit steget in i tro och församlingsliv.

Vi ser dig som en ny kraft och en viktig del i att sprida kunskapen om Jesus och hans roll i ungas liv, men också att i vår gemenskap få växa i din egen tro.

Du kommer tillsammans med församlingens ledare att planera, strukturera, och leda barn- och ungdomsarbetets olika delar. Vi uppskattar ett självständigt ansvarstagande och initiativtagande. Vi är naturligtvis öppna för att tjänstens innehåll också kan formas efter dina gåvor och intresseområden.

Ungdomsledarens uppdrag är att:

  • Arbeta med ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Ha särskilt ansvar för fredagscaféet ”Java” med aktiviteter, andakt och häng. Detta tillsammans med ledare.
  • Vara delaktig i konfirmationsarbetet.
  • Arrangera tonårsläger, skidläger.
  • Medverka på gudstjänster och vara en viktig länk mellan ungdomsgrupper och församlingen.

Du
Vi tror att du är bra på att lyssna och skapa goda relationer i den omgivning du kommer att arbeta i. Du har en personlig tro på Jesus. Vi ser helst att du genomgått en ungdomsledarutbildning i någon av samfundens anordnade utbildningar och därigenom fått verktyg för att leda och utveckla unga.

Anställning
100 %  i ett år med möjlighet till förlängning.
Tillsättning 1 aug 2021 eller enligt överenskommelse.


Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 15 april. Ansökan bestående av CV, personligt brev och referenser skickas digitalt till: Personalutskottet Kajsa Löfving: kajsa@lofving.info
Alternativt skickas med post till Personalutskottet, Missionskyrkan Habo, Munkvägen 27,  566 31 Habo
Vid frågor kontakta Kajsa Löfving 0707-948 948

Välkommen med din ansökan!