Sjukhuspastor 70%

Arbetsgivare för tjänsten är Kronobergs läns frikyrkoråd

Centrallasarettet och Psykiatriska klinikerna i Växjö är en del av Region Kronoberg. Inom Regionen finns två akutsjukhus (Växjö och Ljungby) samt rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri samt rehabilitering och habilitering.

Sjukhuskyrkan i Växjö finns på Centrallasarettet och på Sigfridsområdet med andaktsrum och expeditioner. På Sigfridsområdet byggs för närvarande ett nytt sjukhus för vuxenpsykiatrin. Inflyttning i nya lokaler sker årsskiftet 2019/2020.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige. Som sjukhuspastor vid Centrallasarettet i Växjö och på Psykiatriska klinikerna ingår Du i ett arbetslag med två präster och en diakon från Svenska kyrkan. Arbetet innebär i första hand enskilda möten med patienter i olika livssituationer men även utbildning av personal, anhöriggrupper med mera.

Vi söker dig som

  • Är ordinerad pastor, är rekommenderad av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Är genuin själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är beredd att arbeta i förhållande till personal med avlastningssamtal, utbildningstillfällen m.m.
  • Är rustad att gå in och stödja i akuta krissituationer
  • Är inriktad på teamarbete i ett ekumeniskt sammanhang
  • Är öppen för samverkan och kontakt med understödjande församlingar.

Tillträde till tjänsten sker den 1 september 2019 eller efter överenskommelse.
Lön utgår enligt gällande rekommendation.

Ansökan

Ansökan med referenser riktas till Kronobergs läns frikyrkoråd men sänds till Sveriges Frikyrkosamråd att. Gunnel Andréasson via e-post på adress: gunnel.andreasson@skr.org

Ansökan ska komma till Sveriges Frikyrkosamråd senast tisdagen den 23 april 2019. Sökande bör reservera torsdagen den 9 maj 2019 för eventuell anställningsintervju i Växjö.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att behandlas i enlighet med Sveriges kristna råds integritetspolicy.


Mer information

Arbetsgivare för tjänsten är Kronobergs läns frikyrkoråd.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Thore Hildingsson, tel. 070-315 62 49
Örjan Bäckryd, tel. 070-604 19 47
Anders Elfström, tel. 070-220 10 90 (nuvarande sjukhuspastor)

Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Gunnel Andréasson, tel. 08-453 68 33 eller 070–485 70 20.