Själavårdare inom kriminalvården

Kriminalvården, Sveriges kristna råd och lokala församlingar

Inom svensk kriminalvård finns sammanlagt 180 präster, pastorer, diakoner, ordensfolk och muslimska själavårdare organiserade genom Nämnden för andlig vård (Nav). De har i uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, att ordna gudstjänster och samtalsgrupper samt att medverka i undervisning och vägledning i etiska och existentiella frågor. Verksamheten samordnas genom Sveriges kristna råd.

Vi söker nu medarbetare för arbete på 6 olika platser i Sverige

Andlig vård i Kriminalvården är ett samarbete mellan Kriminalvården, Sveriges kristna råd och lokala församlingar. På varje berörd anstalt/häkte finns en lokal nämnd för andlig vård (Nav).

Vi söker dig som är pastor, präst, diakon eller ordensfolk och är ordinerad, avskild, vigd eller motsvarande inom den frikyrkliga, katolska eller ortodoxa kyrkofamiljen. För att vara aktuell för tjänsten har du en teologisk utbildning som sträcker sig över minst två år, samt ekumeniska erfarenheter, gärna också interreligiösa. Du ska ha erfarenhet från församlingsarbete och gärna från arbete inom andra samhällsinstitutioner med människor i utsatthet. Du är trygg i din teologiska grundsyn och vill arbeta med praktisk teologi på det lokala planet. Själavårdsutbildning och erfarenhet av ekumeniska arbetslag är meriterande.

I ditt arbete som Nav-medarbetare ingår du i ett team som ansvarar för verksamheten på anstalten och/eller häktet. Det innefattar i första hand själavård och gudstjänster, men även gruppaktiviteter för intagna, samt möten med Kriminalvårdens personal. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med representanter från Svenska kyrkan, andra samfund och företrädare för andra religioner. En lokal frikyrkoförsamling, ortodox församling, katolska stiftet/församling eller frikyrkoråd kommer att vara din arbetsgivare.

Vi söker medarbetare till följande tjänster

Umeå och Sörbyn, anstalt och häkte, 20 %, Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Luleå, anstalt och häkte, 20 %, Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Växjö, häkte, 20%, Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Storboda, anstalt och häkte, 30%, Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse

Västervik, anstalt, 40%, Tillträde hösten -22, enligt överenskommelse

Svartsjö och Färingsö, anstalt, 50%, Tillträde hösten -22, enligt överenskommelse


Ansökan

Ange noga i din ansökan vilken/vilka tjänster du söker. Vi tar löpande emot och läser ansökningar. Tiden för rekryteringsprocess kommer variera.
Tidplan för tjänsten/tjänsterna du söker kommer anges efter att ansökningstiden har gått ut.

Sista ansökningsdag är den 10 april 2022.

Ange din nuvarande samfundstillhörighet i din ansökan samt var och när du är ordinerad/avskild.

Ansökan med personligt brev, CV och löneanspråk skickas till: navtjanst@skr.org.

Skriv ”Nav-medarbetare/namnet på anstalt/häkte” i rubriken.

Mer information

För mer information om Andlig vård i Kriminalvården, se SKR:s hemsida.

För mer information om de olika anstalterna och häktena, se Kriminalvårdens hemsida: www.kriminalvarden.se

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Susanne Rodmar
Nav-konsulent, susanne.rodmar@skr.org, telefon 08-453 68 11.
Ulla Le Vau
Nav-konsulent, ulla.le.vau@skr.org, telefon 08-453 68 64.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att behandlas i enlighet med Sveriges kristna råds integritetspolicy.