Rektor 15-25 %

Kompassens förskola, Värnamo Alliansförsamling

Kompassens förskola är en förskola med kristen profil som drivs av Värnamo Alliansförsamling. Vi har en härlig syskonavdelning med 15 barn i ålder 1–5 år. Förskolan ligger i kyrkans lokaler, centralt belägna i Värnamo. Vår målsättning är en förskola som ger varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Vi erbjuder:

  • Trevliga och bra lokaler.
  • Erfaren och kompetent personal.
  • Möjlighet att förena deltidsuppdrag med annan sysselsättning.
  • Möjlighet att utföra del av arbetet på distans utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter

Som rektor leder och samordnar du det pedagogiska arbetet på förskolan. Vi lägger särskild vikt vid att du verkar för att utveckla utbildningen. Genom ditt professionella förhållningssätt har du ekonomi- och personalansvar (utbildade barnskötare, förskollärare med legitimation och tillgång till behörig specialpedagog och vikarier) och skapar förutsättningar för kompetensutveckling och en god och trygg arbetsmiljö. Du ska också verka för att förskolan arbetar i enlighet med gällande regelverk. Under en övergångsperiod har du möjlighet till stöd och handledning av nuvarande rektor.

Vidare ska du hålla goda relationer med såväl Värnamo kommun som övriga fristående förskolor i kommunen. Du är ansvarig inför förskolans styrelse som är utsedd av skolhuvudmannen, Värnamo Alliansförsamling.

Kvalifikationer

Vi söker dig med fullgjord rektorsutbildning och erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, personalledning och systematiskt utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du delar våra kristna värderingar.


Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: 15–25%
Tillträde: 2024-01-01
Kontakt: Skolchef Håkan Johansson
e-post: skolchef.kompassen@varnamoallians.se
Tel: 0708–190960
Sista ansökningsdag: 2023-11-01. Vi tillämpar löpande utvärdering av ansökningarna.

Läs mer om Kompassens förskola på församlingens hemsida: varnamoallians.se