Pastor med ansvar för barn och unga 100%

Tabergs Missionskyrka

Taberg är ett naturskönt och växande samhälle med drygt 3000 invånare, ca 15 km söder om Jönköping. Nya områden med bostäder håller på att byggas då arbetstillfällen och närheten till Jönköping gör det till ett attraktivt område där människor trivs.

Tabergs missionskyrka ligger mitt i samhället, i lokaler som vi nu haft i 30 år och med närhet till skog och natur. Vi är en församling med 270 medlemmar och är anslutna till både Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Vi vill vara ”en öppen och växande kyrka där Jesus Kristus är centrum”. Våra verksamheter för barn och unga omfattar ett 100-tal aktiva personer, och vi ser dessa grupper som den självklara växtplatsen för framtidens församling.

Utåtriktat arbete

Vi söker nu dig som har ett genuint intresse av att möta ungdomar för att dela tankar om tro och andra, för ungdomarna, viktiga ämnen. Vi tror att du träffar ungdomarna både fysiskt och i digitala miljöer. Du kommer delta i våra aktiviteter för barn och unga som drivs av TMU – Tabergs Missionskyrkas Unga, och aktivt arbeta för att underlätta stegen längs med vägen från barnverksamhet till vuxen medlem i vår församling. Vi ser ett behov av att förnya vårt diakonala arbete till att omfatta yngre på ett tydligare sätt och vi önskar att du är delaktig och drivande i detta arbete.

Vi ser det som positivt om du kan ta rollen som ”ledarnas ledare” och därigenom utbilda, uppmuntra och leda våra ledare inom barn och ungdomsarbetet. Att – tillsammans med pastor Daniel – arbeta med att uppmuntra församlingens medlemmar att hitta sina gåvor och att utveckla våra verksamheter så att de än mer når ut i samhället och inte bara blir interna inom församlingen.

Du kommer arbeta tillsammans med Daniel, vår pastor och föreståndare, och det här läsåret har vi även en praktikant från Södravätterbygdens folkhögskola.

Dina personliga intressen och kvalifikationer används med fördel som grund för specifik utformning av dina arbetsuppgifter.


Välkommen med din ansökan till eva@tabergsmissionskyrka.se senast 15 november!
Kallelser till intervju sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.

Kontaktpersoner
Linda Andersson, personalrådet: 070 – 579 83 61
Eva Berntsson, ordförande: 073 – 031 73 07