Pastor + ”kock” = 100% tjänst

Ådalskyrkan i Gnesta

Välkommen till Ådalskyrkan i Gnesta!

Har du åkt genom Gnesta har du knappast undgått att se vår kyrka utefter Östra Storgatan. Vi är den enda frikyrkan i Gnesta kommun och samverkar med Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. På vardagarna står ofta en rad med bilar utefter fasaden. Det är personalen på vår förskola Grinden som parkerat där. Vi har haft förskolan sedan 1989 och den är omtyckt i samhället.

Vi är en liten grupp och genom En tro på landet är vi i en nystarts/pionjärprocess tillsammans med Mölnbo Missionskyrka. Vi vill arbeta för en växande tro på landet! Läs mer på www.entropalandet.se och på facebook och instagram under samma namn! Kärnan i vår gemensamma vision sammanfattas i meningen: ”Vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit”.

Fakta om Gnesta från www.gnesta.se

Gnesta kommun, med sina 11 000 invånare, ligger i Sörmland cirka 30 minuter från Stockholms central och växer mer än någonsin. Här finns en levande handel, ett aktivt kultur- och föreningsliv och ett rikt näringsliv.

Kommunens centralort Gnesta ligger precis vid länsgränsen mot Stockholm. Centralorten erbjuder fjärrtåg, pendeltåg och busstrafik. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Det finns gott om vacker natur och levande kultur i Gnestatrakten:

Vi tror att du finns som drömmer om att jobba halva din tid som pastor i en pionjärprocess och halva tiden som ”kock” på vår förskola.

Som pastor gillar du ”bygga kyrka från grunden”, ”pionjärarbete”, ”församlingsplantering”. Det kan kallas olika saker men du är utåtriktad och gillar att samarbeta i formandet av en levande och växande församling.

Som ”kock” på vår förskola gillar du att laga nyttig och god mat och ha barn omkring dig. Du behöver inte vara utbildad kock men kunna planera för och laga mat till en större grupp. Det är max 24 barn och 6 vuxna.


Ansökan och info

Magnus Wahlström (ordf)
magnus@entropalandet.se
0708-449972

Läs mer:

www.adalskyrkangnesta.se

www.forskolangrinden.se