Pastor/Församlingsföreståndare 50%

Nye/Farstorp missionsförsamling

Nye/Farstorp missionsförsamling söker ny pastor och församlingsföreståndare som vill vara en del i vår verksamhet och leda oss framåt. Vi är ca 40 medlemmar och är anslutna till både Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. Ungdomsarbetet, som bedrivs genom SAU, har under många år varit rikt och är något som kännetecknar vår församling, ca 80 barn och ungdomar möts varje vecka.

Vi söker dig som förankrad i ordet vill använda dina gåvor i vår verksamhet med t.ex. predikan och undervisning, själavård, vårt ungdomsarbete och det utmanande arbetet med att nå ut till människor i vår bygd. Vad tjänsten ska omfatta formar vi tillsammans och arbetstiderna anpassar vi så det ges möjlighet att komplettera med annat arbete.
Nye och Farstorp är en aktiv jord- och skogsbygd med ett rikt föreningsliv. Intill missionshuset i Nye finns förskola och skola F-6. Vi finns i ”Smålands Trädgård” som är en naturskön bygd med ett varierat landskap i sydöstra delen av Vetlanda kommun.

Vill du veta mer kontakta församlingens ordförande Kjell Sandahl: 070-655 26 83, kjellivasen@gmail.com
eller vice ordförande: Martin Claesson, 070-224 41 81,  mclaeson@hotmail.com

Vi ser fram emot din ansökan!