Pastor/Församlingsföreståndare 100 %

Malmbäcks Frikyrkoförsamling

Malmbäcks Frikyrkoförsamling finns på Småländska höglandet i Nässjö kommun. Den bildades 1999 efter samgående med de tre frikyrkoförsamlingar som fanns i Malmbäck, Betelförsamlingen, Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen. Frikyrkoförsamlingen har idag koppling till tre samfund, EFK, Pingst FFS och SAM.

Idag finns ca 300 medlemmar, ett omfattande barn och ungdomsarbete , söndagsskola, UV-scout och tonårsgrupp, rikligt sång och musikliv samt diakonalt arbete. Församlingen understöder missionsarbete i flera länder och har en vänförsamling i Bulgarien.

Församlingen är ledd av styrelse och församlingsråd och för ungdomsgrupperna finns en ledningsgrupp kallad Klockargårdskyrkan Ung.

I tjänsten som församlingsföreståndare förväntas att du bl.a. ska

  • leda, inspirera och undervisa församlingen
  • tillsammans med församlingsledning formulera mål och visioner för andlig tillväxt och utveckling
  • ansvara för att leda och fördela arbetet i församlingen och för anställd ungdomsledare
  • företräda och representera Klockargårdskyrkan ut i samhället, mot samfund och organisationer.

För mer information kontakta:
Vice församlingsföreståndare Samuel Gunnargård, tfn 073 386 76 14, e-post samuel@gunnargard.se