Pastor föreståndare 50%

Kulltorps frikyrkoförsamling

Vi är en församling på drygt 50 medlemmar som bildades 2002 av tidigare Kulltorps Pingstförsamling och Missionskyrkan i Kulltorp. Vi är anslutna till två samfund, Svenska Alliansmissionen och Pingst fria församlingar i samverkan.

Vår verksamhet består av gudstjänster, bönesamlingar/hemgrupper, bibelsamtal, samlingar för daglediga och andra utåtriktade aktiviteter. Vi bedriver också ett stort barn och ungdomsarbete med bland annat UV-scout och Tonår. Konfirmationsundervisning har vi tillsammans med frikyrkorna i Törestorp och Hillerstorp.

Vi söker dig:

  • Som är utbildad pastor
  • Som brinner för att dela Guds Ord i gudstjänst och andra sammanhang
  • Som tillsammans med våra ledare och församlingen i stort vill dela Kristi kärleksfulla budskap till människor i vår bygd,

och som vill vara med och bygga Hans församling i Kulltorp.


Känner du att du vill veta mer så hör av dig till någon i vårt ordförandeteam:

Jonas Carleklev: 0733-166974

Elisabeth Eklund Svensson: 070-4716485

Maj-Britt Eriksson: 0733-683552

 

Ansökan skickas till: jonas@carleklev.se