Pastor 50%

Barnarps Frikyrkoförsamling – Furubackskyrkan

Barnarps Frikyrkoförsamling – Furubackskyrkan – är en växande församling i en expansiv del av Jönköpings kommun ca 10 km från Jönköpings centrum. Vi är ca 60 medlemmar och är anslutna till Pingst FFS och Svenska Alliansmissionen. Dessutom samarbetar vi med Svenska kyrkan i Barnarp. Vår vision är att vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i kärlek är med och gör Barnarp och världen till en bättre plats.

Vi söker ny pastor på halvtid som vill dela vår vision med tillträde under våren 2019 eller efter överenskommelse.

Vi ser gärna att du som söker:

  • har god erfarenhet av församlingsarbete
  • är en teolog som genom bibelordet vill förmedla evangeliet på ett relevant sätt
  • uppskattar möten med människor i olika skeden av livet och i olika åldrar
  • gillar att inspirera församlingens ledare
  • vill bosätta dig i Barnarp

Ansökan sänds till Barnarps Frikyrkoförsamling, c/o Grennborg, Björkvägen 6, 556 33 Jönköping senast den 15 december 2018.


För ytterligare information kontakta församlingens ordförande Mats Grennborg tel 070 671 80 46 eller vice ordförande Lennart Kjell tel 036 66 750.