Pastor 40 %

Lanna Missionsförsamling

Vi är en församling med ca 50 medlemmar som är ansluten till Svenska Alliansmissionen. Verksamheten består i huvudsak av gudstjänster, bön och dagledigsamlingar.

Barn och ungdomsarbetet består av UV-scout med ca 20 UV-ar.

Lanna är en liten ort i Värnamo kommun, med ca 300 invånare och församlingen är enda kyrkan på orten och vi funderar även över hur vi ska hitta nya former för att nå ut med evangeliet i vår bygd.

Vi söker en pastor som är villig att tillsammans med styrelsen leda församlingen framåt genom predikan och undervisning och vara en del i vårt barn- och ungdomsarbete.

För mer information och intresseanmälan, kontakta församlingens ordförande: Håkan Klemets via telefon: 0733-800360 eller mail: hklemets@gmail.com

 

Välkommen med din ansökan!