Pastor 25 %

Stensjöns Missionsförsamling

Stensjöns Missionsförsamling, ansluten till Svenska Alliansmissionen, med ett trettiotalmedlemmar, söker ny pastor. Vår nuvarande pastor har haft en 25-procentig tjänst, men vi är öppna för en eventuell utökning.

Församlingens verksamhet består i huvudsak av gudstjänster och bibelstudier/samtal. Dessutom finns en livaktig UV-kår. Samtidigt funderar vi över hur vi ska finna nya former för att nå ut med budskapet om Jesus.

Stensjöns Missionsförsamling är enda kyrkan i samhället, som sommartid omfattar ca 400 hushåll.

För vidare information och intresseanmälan, kontakta församlingens ordförande, Kerstin Carlsson, 070 285 30 04 eller kerstin.carlsson62@gmail.com

Välkommen till en församling som vill växa!