Marita GoodFörsamlingar

I tider av oro…

… är det viktigt att hålla fast vid det som består. Gud är densamme även när allt det vi tagit för givet inte längre är självklart. Men det kommer en tid när vi åter få ta varandra i hand, kramas och samlas till gudstjänst i stora skaror. Kanske kommer vi då att glädjas lite mer än vanligt och vara än mer tacksamma över alla små ljusglimtar i våra liv.

I tider av oro och osäkerhet blir församlingen extra viktig, inte bara för medlemmarna i församlingen, utan även för stora delar av samhället. Så även nu. Trots att vi som kyrka inte kan samlas som vi brukar, finns församlingen där som en trygg plats dit människor kan vända sig. Som så många gånger tidigare ser vi hur många av våra församlingar, mitt i krisen, tar nya initiativ för att ge hopp och hjälpa alla de som på grund av coronaviruset sitter isolerade och ensamma. Gudstjänster live-streamas, matkassar köps in och delas ut, telefonsamtal rings och telefonjourer öppnas. Allt för att inte den påtvingade isoleringen ska bli alltför svår

Mitt i denna enorma utmaning finns vi som samfund med och både uppmuntrar och rustar våra pastorer och församlingar. Vi håller församlingsanställda och ordförande uppdaterade kring myndigheters beslut på grund av coronaviruset, ger rekommendationer och praktiska tips, inbjuder till frågestund och ger stöd i svåra situationer. När detta är över vill vi att våra församlingar ska stå kvar, starkare än tidigare, redo att ta nya tag och gå vidare i uppdraget och göra Jesus synlig på hundratals platser runtom i vårt land och i vår värld.