Ett ledarutvecklingsprogram inom Svenska Alliansmissionen

2019-2020

 
Upplägg

Utbildningen pågår under tre terminer med start i augusti 2019 och avslutas med en frivillig resa till Israel i november 2020. Vi möts vid cirka 13 träffar, som är förlagda på vardagar under dagtid varav två dagar på missionsbåten Shalom den 28-29 april 2020 tillsammans med Britta Hermansson. Mellan träffarna kan litteraturläsning och virtuella träffar över nätet läggas in.

Föreläsare

Träffarna kommer bland annat att ledas av Magnus Malm, Britta Hermansson, Joel Halldorf, Josefin Arenius, Klas Eriksson, Daniel Grahn och Mikael Hallenius samt egna resurser inom SAM.

Innehåll

Föreläsningar och samtal kommer röra sig kring ämnen som:

– SAM:s teologiska fåra, ledarskapskultur och värderingar, dess historik och organisation
– Att leda professionellt i en ideell kontext
– Ledarskapets innehåll och uttryck
– Konflikthantering
– Generationsöverskridande ledarskap
– Gruppdynamik
– Holistisk mission
– Att leda inåt – ledarens inre balans
– Självbild
– Organisationskultur
– Att leda och vara ledare i tiden
– Att leda med framtidens frågor för ögonen
– Gestalta Jesus som ledare
– Formas av Jesus – leda i förändring

Kostnad

Kurskostnaden är 3.500 kr per hösttermin och 5.000 kr för vårterminen, vilket totalt blir 12.000 kr. (Är du anmäld på fortbildningsprogrammet ht 2019 avgår 1000 kr för aktuell termin.)

Betalning sker terminsvis. I kurskostnaden ingår mat, föreläsningar, litteratur och dagarna på Shalom.

För frivillig Israelresa i november 2020 tillkommer en egenavgift. Detta är en resa vi håller öppen för fler deltagare.

Eftersom det är en ledarutbildning som utvecklar dig som ledare och din tjänst i en församling eller centralt inom SAM förutsätter vi att din arbetsgivare står för kurskostnaden. Brev om kursen går ut till varje ordförande i SAM:s församlingar.

Ansökan

Ansökan gäller hela kursen och sista ansökningsdag är den 15 mars. Max 15 personer kommer att antas till utbildningen.

TILL ANSÖKNINGSFORMULÄR >

Kontakt

Välkommen att höra av dig med dina frågor till kursledare Kjell Larsson, 070-950 85 45 eller Karin Hultberg, 070-650 41 96.

 
 

Ansökan till "Hållbart ledarskap"

  • Uppge vilken tjänst du har och vem som är din arbetsgivare.
  • Någon som kan rekommendera dig till utbildningen.
  • Förklara gärna varför du har valt att söka till denna utbildning.