Internationell kraftsamling

I många av de länder där Svenska Alliansmissionen arbetar har konsekvenserna av coronapandemin inneburit att många nu hotas av hungersnöd. Nedstängningen av samhället innebär att många inte kan arbeta. Utan arbete har de ingen möjlighet att köpa mat för dagen.

Tillsammans med våra systerkyrkor i framförallt Indien, Mocambique, Eswatini, Zimbabwe, Botswana och Malawi gör vi nu en kraftsamling för att hjälpa några av dem som drabbats värst. Vi delar vi ut matpaket, tvål och munskydd.

Till detta behövs ditt stöd!


123 138 89 82

"INTERNATIONELL KRAFTSAMLING"

140-0753

"INTERNATIONELL KRAFTSAMLING"


Systerkyrkor i hårt drabbade områden

Den 11 mars förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) utbrottet av coronaviruset en pandemi och ett internationellt hot mot människors hälsa. Många människor lever i fattigdom, på tätbefolkade platser med liten tillgång till sjukvård. Som så ofta i krissituationer drabbas de redan utsatta allra mest. När hela samhällen stänger ner blir konsekvenserna snabbt förödande för de som lever med små medel.

Det är nu tid att på ett särskilt sätt göra vad vi kan för att stödja våra systerkyrkor i Botswana, Eswatini, Malawi, Mocambique, Zimbabwe och Indien. Kyrkorna här finns i nära relationer med många människor som nu saknar mat för dagen och nödvändiga desinfektionsmedel för att förhindra smittspridning.

Tillsammans kan vi göra skillnad för systrar och bröder i dessa länder.

Konkreta förnödenheter

Insamlade medel i vår internationella kraftsamling kommer bland annat att gå till:

  • Matpaket
  • Desinfektionsmedel och tvål
  • Vattendunkar

Ge din gåva genom SAM via Swish: 123 138 89 82 eller Bankgiro 140-0753.  Märk gåvan "internationell kraftsamling"

Se bilder och läs om en utdelning av matpaket som vår systerkyrka i Indien genomfört.

Material

Vid frågor, kontakta gärna:

  • Kjell Larsson, SAM, tfn 070-950 85 45
  • Martin Ström, SAM, tfn 070-682 69 62

Insamlade medel märkta med ”internationell kraftsamling” kommer huvudsakligen att gå till Indien och nämnda systerkyrkor i södra Afrika, så att de i sin tur har möjlighet att dela ut förnödenheter till behövande i sin kyrka och i det samhälle där de verkar.