MÅNADENS INSAMLING

Nya församlingar

GE EN GÅVA

Vi vill se fler församlingar växa fram i vårt land. Formandet av nya församlingar har varit en kärnfråga för SAM ända sedan starten. Något som bland annat syns i alla de många missionshus som står utefter vägarna i Småland. Varje litet samhälle och by skulle nås av evangelium.

Behovet av hoppet vi har i Jesus är minst lika stort idag som då. Så gott som dagligen möts vi av nyheter som berättar om nya skjutningar och bombdåd, människor som berättar om sin otrygghet och rädsla. I detta tror jag att vi som Guds församling har ett stort ansvar. Många av de värst drabbade områdena saknar helt en kristen närvaro. Även om församlingsplantering idag inte ser ut som då, behöver vi drabbas av samma iver att bygga församlingar i varje ”samhälle och by”. Som samfund vill vi fortsätta att träna, utbilda och sända medarbetare för att forma kristna gemenskaper på nya platser och i nya grupper. Människans behov av Jesus är lika stort i alla tider.

Med din gåva vill vi fortsätta skapa förutsättningar för människor att lära känna Jesus. Vi vill bygga församlingar på nya platser och i nya grupper.

Image

En församling för en tid som denna

Olika samhällsaktörer behöver kroka arm för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Så gott som dagligen ”möter” vi människor som i media uttrycker en uppgivenhet och resignation över den utveckling vi ser i vårt samhälle. Och de existentiella livsfrågorna har fått ökad aktualitet, kanske i upptäckten av att materiella rikedomar är en bräcklig grund att bygga sitt liv på. Här behöver vi som Guds församling gå in och förmedla tro, hopp och kärlek.
Det säger Esgrim Rommel som sedan snart ett år arbetar som pionjärkonsulent på SAM.

LÄS ARTIKEL >

Image

Ny församling på Bjärehalvön

26 maj samlades ett 30-tal församlingsvänner till en glädjefylld festgudstjänst i Förslövs bygdegård. Himlen var klarblå och solen sken över den här glädjedagen när SAM:s församlingsplantering i Förslöv bildade församling. I gudstjänsten fick vi be för teamet och tacka Gud för den här milstolpen i pionjärarbetet. En person beslöt sig för att direkt bli medlem under gudstjänsten. Så består nu den nya församlingen av fem medlemmar, samt naturligtvis alla församlingsvänner. Efter högtiden serverades smörgåsbord och fika.

Vi i SAM gläds med vännerna i Förslöv och ber om Guds välsignelse över dem. Som gåva överräcktes ett olivträd, som bl a symboliserar nystart, vilket ju ett pionjärarbete är.

LÄS MER OM VÅRT PIONJÄRARBETE >

Så här använder vi din gåva

I samarbete med systerkyrkor och andra organisationer bedriver och stödjer SAM ett omfattande arbete, i Sverige och i ett 20-tal andra länder. Att bygga nya församlingar är ett exempel på våra gemensamma satsningar.

I våra månadskampanjer samlar vi in pengar till dessa satsningar. Din gåva går till våra nationella och internationella arbeten, som förändrar livsförutsättningar och sprider evangeliet till människor på många platser.

GE EN GÅVA

Du kan också ge din gåva via

  • Bankgiro: 900-8590

  • Swish: 900 85 90

Märk inbetalningen "Månadens insamling"

Varmt tack för din gåva!