Image

UTBILDNING RUSTAR MOT FATTIGDOM

MOÇAMBIQUE

I ett av världens fattigaste länder satsar vi på utbildning på flera fronter, eftersom kunskap hjälper människor att växa och övervinna sina omständigheter.

Visa gärna filmen i er församling under en gudstjänst, adventskonsert eller vid annat tillfälle när ni kan göra en gemensam insamling till arbetet i Moçambique. För bästa resultat, ladda hem filmen via länken nedan. Ni kan också ladda hem och visa bilden med Swishnumret eller kampanjbilden, så är det enklare att ge en gåva.

LADDA HEM FILM >

LADDA HEM BILD MED SWISHNUMMER >

LADDA HEM KAMPANJBILD >

Utbildning är vägen till förändring. Och förändring behövs verkligen för människor i Moçambique, som är ett av världens absolut fattigaste länder. Den materiella fattigdomen är påtaglig. Men minst lika farlig är fattigdomen på kunskap och på förutsättningar att förstå och resonera – kring samhället, livet och framtiden. Det är en fattigdom som står i vägen för förändring, för hela landet.

Genom vår samarbetsorganisation Lamukani, som finns i norra Moçambique där situationen är som svårast, arbetar vi för att lyfta människor ur den extrema fattigdomen genom att möjliggöra utbildning i olika former. I huvudsak berör det barn och kvinnor, vilka alltid är de som drabbas hårdast av omständigheterna. Vi vill se människor växa, och kunskap bidrar till just det. Därför investerar vi i utbildning för några av Moçambiques mest utsatta och du har möjlighet att göra detsamma genom en julgåva.

Kunskap som får människor att växa

Stödundervisning, hjälp med skolrelaterade kostnader, alfabetiseringskurser och stipendier för högre studier är några av de insatser vi står bakom i norra Moçambique. Möt Selma, som driver organisationen Lamukani och brinner för att utbilda människor.

LÄS ARTIKEL >

SWISH
123 138 89 82

BG
140-0753

märk 
JULGÅVAN

Om insamlade medel täcker behoven i just detta arbete går överskottet till andra arbeten med samhällsutveckling och utbildning bland några av världens mest utsatta människor.

STÖDUNDER­VISNING FÖR BARN

SKOLMATERIAL OCH SKOLUNIFORMER

STIPENDIER FÖR HÖGRE UTBILDNING

ALFABETI­SERINGSKURS FÖR KVINNOR

STÖD TILL UTSATTA FAMILJER

Sociala förhållanden i Moçambique

Moçambique tillhör de tio fattigaste länderna i världen. 60 % av befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom, med knappt två dollar om dagen att klara sig på. Omkring en tiondel av den arbetsföra befolkningen har en formell anställning, resten måste försörja sig inom den informella sektorn, exempelvis via jordbruk för självhushåll.

På landsbygden är fattigdomen tydligast. Bara 4 % av de som bor på landsbygden har tillgång till elektricitet. I den nordliga provinsen Cabo Delgado, där SAM arbetar, lever 56 % utan tillgång till säkra vattenkällor och 76 % utan säker sanitet. 45 % av barnen under fem år är kroniskt undernärda.

Källor: Utrikespolitiska institutet, UNICEF

Utbildning i Moçambique

Skolplikt råder i Moçambique under sju grundskoleår. Efter det kommer tre frivilliga påbyggnadsår, följt av ytterligare två eller tre års studier för högre utbildning. I landet som helhet börjar de flesta barnen skolan, men avhoppen är många och bara tre av tio fullföljer de sju grundskoleåren. En tredjedel av dessa fortsätter studera och bristen på utbildad arbetskraft är stor.

På landsbygden är andelen barn som går i skolan lägre än i städerna. Det är också en lägre andel flickor än pojkar som studerar. I provinsen Cabo Delgado, där SAM arbetar, är det bara knappt hälften av barnen som börjar skolan. 52 % av invånarna här, från 15 år och uppåt, är analfabeter och av dem är andelen kvinnor högre än män.

Källor: Utrikespolitiska institutet, UNICEF, Lamukani

 

Varför är det så svårt för barnen att gå i skolan?

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Många barn måste hjälpa till med familjeförsörjningen eller andra hushållssysslor istället för att gå i skolan.

KOSTNADER. Även om undervisningen är gratis, liksom skolböckerna i de lägre stadierna, måste familjen betala för skoluniform och en del skolmaterial. I de högre årskurserna tillkommer kostnader, exempelvis för att få skriva prov och ta examen. 

LÄRARBRIST. Det finns en lärare per 55 elever i Moçambique och man har problem med hög frånvaro från både lärare och skolledning. Enligt en undersökning från Världsbanken år 2014 klarade bara en procent av lärarna i grundskolan de kunskapsmässiga minimikraven. 

SPRÅKET. Mycket av undervisningen i skolan sker på portugisiska, ett språk som inte alla barnen förstår, eller bara förstår delvis.

ANALFABETISM. När föräldrarna inte kan läsa eller skriva har de svårt att ge stöd till barnen i deras skolgång. Det kan också vara svårt att förstå varför barnen behöver gå i skolan, när man själv inte helt vet vad det innebär.

BARNÄKTENSKAP OCH TONÅRSGRAVIDITETER. I provinsen Cabo Delgado, där SAM arbetar, hamnar 13,5 % av barn mellan 12 och 17 år i ett barnäktenskap eller motsvarande relation. Det är också vanligt med tonårsgraviditeter. Detta bidrar till att barnen inte fortsätter i skolan.

Källor: Utrikespolitiska institutet, Lamukani

Hur arbetar vi för att barnen ska klara skolan?

STÖDUNDERVISNING. På centret Nova Vida, som SAM stödjer, får barn undervisning i exempelvis portugisiska, matematik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Undervisningen hålls på barnens modersmål. Det är ett komplement till skolan och ger barnen förutsättningar att förstå och klara av sina studier.

SKOLUNIFORM OCH SKOLMATERIAL. Vår samarbetsorganisation Lamukani delar regelbundet ut skolmaterial och skoluniformer till de barn vars familjer inte har möjlighet att köpa det själva.

MOTIVATION OCH FAMILJESTÖD. Extra utsatta familjer får materiell hjälp då det behövs, för att barnen ska slippa hjälpa till med försörjningen. Vi arbetar också med att inspirera familjerna och barnen, för att de ska bli motiverade fortsätta i skolan.

STIPENDIER. De barn som går i de högre årskurserna får stipendier för att kunna täcka skolrelaterade kostnader. Vi ger även stipendier för yrkesutbildningar, så att fler kan få en yrkeskompetens och kunna försörja sig. Fler yrkesutbildade är också något som bygger ett stabilare samhälle och lyfter hela landet.

 

 

Kvinnor som lär sig läsa och skriva

En grupp kvinnor som Lamukani kommit i kontakt med har själva bett om att få lära sig läsa och skriva. Därför har vi detta år startat en alfabetiseringskurs. Utöver den egna nyttan av att kunna läsa och skriva har vi märkt att de kvinnor som går vår alfabetiseringskurs blivit mer motiverade till att också hålla sina barn kvar i skolan. 

Fler sätt som vi hjälper på

Behoven i Moçambique är stora och Lamukani arbetar på flera sätt för att lyfta människor ur svåra situationer. Bland annat ges kurser i förebyggande arbete mot hiv och aids, och det pågår ett informationsarbete för att förebygga tonårsgraviditeter. 

I provinsen Cabo Delgado har det under de senaste åren varit väpnade konflikter, vilket har gjort att många flyktingar sökt sig till området där Lamukani finns. Här har vi kunnat ge konkret kris- och flyktinghjälp på olika sätt. Det hålls även kurser i traumahantering för att kunna hjälpa de som bär på svåra upplevelser.

Lamukani ger också stöd till kyrkor i området, både för att utrusta på ett socialt och på ett andligt plan.

intervju barn

intervju kvinnor

intervju stipendiater

intervju byhövding

intervju lärare

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27