GE FÖR LIVET 2024

Insamlingar genom Ge för livet har förbättrat tillvaron för tusentals människor över hela världen. Kunskap och verktyg öppnar möjligheter till en bättre framtid, för de som berörs av våra projekt. Genom att vi har personal på plats, eller samarbetar med systerkyrkor och organisationer som driver projekten, vet vi att gåvorna kommer fram och används på rätt sätt.

Ge för livet är en utmärkt insamlingskanal för er som församling att använda utanför kyrkväggarna. Här kan alla vara med, och alla behövs!

Läs mer om projekten genom att ladda hem hela projektkatalogen eller separata projektbeskrivningar för projekten nedan. Välkommen att kontakta oss om ni vill göra en Ge för livet-insamling!

PROJEKTKATALOGEN 2024 (PDF) >

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27
Image

Bekämpa hunger genom hållbar odling

AFRIKANSKA KONTINENTEN

Var fjärde sekund, varje dag, året runt dör en människa av svält. Några av de allra värst drabbade länderna finns i Afrika. Här arbetar vi för att skapa hållbara lösningar inom jordbruk som ska ge människor förutsättningar till självförsörjning och mat på bordet.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Profuturo, Global Food Garden, Sustainable World Corporation

Image

Skola för en utsatt minoritet

CENTRALASIEN

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: TEAM (The Evangelical Alliance Mission)

Image

Skola som flyttar med eleverna

CENTRALASIEN

Bland herdar i Centralasien utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för barnen.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Lokal organisation (av säkerhetsskäl kan vi inte uppge dess namn)

Image

Skola för barn med särskilda behov

EGYPTEN

I Egypten kämpar barn med funktions­nedsättningar mot en tuff verklighet. Många göms undan och ges aldrig chansen att vara en del av samhället. Men i skolan Fairhaven blir barnen sedda och behandlade med respekt.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Den lokala församlingen El Saray

Image

Klimatsmart odling i kampen mot hiv

ESWATINI

Eswatini i södra Afrika är ett av de länder i världen som drabbats värst av hiv-epidemin. Här arbetar vi, tillsammans med vår systerkyrka, för att öka medvetenheten om sjukdomen och minska smittspridningen. Stödgrupper och grönsaksodling är just nu de huvudsakliga metoderna.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: The Alliance Church in Eswatini

Image

Skolstöd för de mest utsatta

MOÇAMBIQUE

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att ge stödundervisning och om att dela ut skolmaterial samt skoluniformer.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Den lokala organisationen Lamukani

Image

Familjestöd

MOÇAMBIQUE

I Moçambique har en till två miljoner barn förlorat en eller båda sina föräldrar, de flesta på grund av aids. Utan stöd riskerar barnen att missa sin skolgång, hamna på gatan, bli bortgifta eller utsättas för människohandel. Genom att erbjuda anpassade insatser för familjerna ökar möjligheten till en hoppfull framtid.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Den lokala organisationen Kubatsirana

Image

Skolstöd för marginaliserade

RUMÄNIEN

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Sam-Hjälp samt den lokala organisationen Valoare Plus

Image

Upprättelse för utsatt folkgrupp

RUMÄNIEN

Genom skolverksamhet och socialt företagande arbetar vi i Rumänien för att lyfta romers rättigheter och se hur de blir en stolthet i det rumänska samhället, istället för ett undangömt folk.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Seeds of Kenosis, som drivs av SAM:s medarbetare

Image

Klimatsmart odling

SOMALIA

I Somalia försörjer sig en stor del av befolkningen av boskapsskötsel och småjordbruk, något som blivit allt svårare på grund av klimatförändringar. Här arbetar vi i ett odlingsprojekt med växthus byggda av nät som skapar förutsättningar för utsatta familjer att försörja sig och ta plats i samhällOet.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Diakonia samt den lokala organisationen Kaalo

Image

Skola och utbildningsstöd

TCHAD

Tchad är ett av världens allra minst utvecklade länder och 75 % av befolkningen kan varken läsa eller skriva. Genom den kristna grundskola vi stödjer får utsatta barn det stöd som behövs för att ta sig igenom studierna och en del av dem går vidare till högre utbildning.

PROJEKTBESKRIVNING (PDF) >

Samarbetspartner: Den evangeliska kyrkan i Bol, Folk och Språk i Sverige genom SIL lokalt i Tchad

Image

Som församling kan ni önska vilket eller vilka av projekten ni vill att era insamlade pengar ska gå till, genom den blankett som skickades till er i december 2023. Vi kontaktar sedan er för att bekräfta ert val alternativt samtala kring andra möjligheter. I de fall då de totalt insamlade medlen täcker det årliga behovet för ett valt projekt kommer pengarna istället att användas i ett annat projekt inom Ge för livet, om möjligt med liknande inriktning.

Inbetalningar görs till Bankgiro: 900-8590. Märk inbetalningen: Ge för livet, P04xx (projektnummer)

Insamlingskanalen Ge för livet drivs av SVENSKA ALLIANSMISSIONEN och EVANGELISKA FRIKYRKAN i samarbete med lokala församlingar runt om i landet. Ändamålet är att samla in pengar bland den svenska allmänheten till förmån för socialt arbete. Projekten som bedrivs berör i första hand hälso- och sjukvård, utbildning samt fattigdomsbekämpning.

Image

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27