Marita GoodÅterrapporter, Internationellt arbete

Från kartläggning till godkänd bibelöversättning

Hur går egentligen en bibelöversättning till, var börjar man och hur kvalitetssäkras arbetet? SAM:s internationella medarbetare Lars har lång erfarenhet inom området och jag lät därför honom berätta om det meningsfulla, men också tålamodskrävande arbetet.

Vid millennieskiftet åkte Lars med familj till ett land i Asien för att arbeta med bibelöversättning. De hade tänkt stanna kvar tills arbetet var klart, men på grund av säkerhetsläget och situationen med barnens skolgång beslutade de sig för att flytta hem till Sverige efter tio år. Men Lars och hans team fortsatte arbeta med hjälp av teknisk utrustning och digitala mötesplatser.
– Jag har nästan daglig kontakt med flera av våra inhemska översättare. Så som många arbetar genom videosamtal i coronatider har vi arbetat länge, säger Lars.

Kartläggning och analys

Men vi tar arbetet med bibelöversättning från början. Innan en organisation bestämmer sig för att satsa på bibelöversättning görs en kartläggning i det aktuella området.
– I vårt fall visade kartläggningen att många talade språket vi skulle jobba med, men att det inte fanns något översatt material. Många kunde dessutom inte tillgodogöra sig befintliga översättningar på andra närbesläktade språk i området. Det berodde både på språkliga och kulturella hinder, berättar Lars.

När Lars och hans familj efter långa förberedelser kom till landet för att påbörja arbetet var den första uppgiften att lära sig språket och kulturen.
– Det tar som alla förstår lång tid och är något som man kanske aldrig blir riktigt färdig med heller.

Om man likt Lars inte har översättningsspråket som sitt modersmål är det viktigt att ha inhemska medarbetare med fallenhet för både språk och den här typen av jobb. I Lars team har det under åren funnits personer med utbildning och goda språkkunskaper, vilket underlättat processen.

Olika steg

Första översättningen görs av en inhemsk medarbetare som har språket som sitt modersmål och som även behärskar andra språk. Men det första utkastet är bara början av en lång process innan det finns en färdig översättning.
– Först har vi som grupp vridit och vänt på orden för att få dem just så korrekta, klara och naturliga som möjligt. Därefter har de testats på modersmålstalare för att få deras respons. Man vill testa översättningen på olika människor – män och kvinnor, unga och gamla, med eller utan utbildning.

När teamet bestämt sig för att en del av översättningen är klar, exempelvis ett evangelium, ska det godkännas av en oberoende konsult, godkänd av SIL (Summer Institute of Linguistics).
– Efter konsultens skärskådning med frågor som ska besvaras, och ibland med ändringar av översättningen som resulterar i nya tester, har man så en godkänd bibelöversättning som kan publiceras i olika medier.

Färdig översättning

Efter ca 20 års arbete är Lars och hans teams arbete snart klart. De jobbar med översättning till en muslimsk folkgrupp där det visserligen finns starka åsikter om den kristna tron, men där kunskapen är mycket begränsad. De har därför valt att göra en ”minibibel” där de översatt både från Gamla och Nya testamentet, så att läsaren får en övergripande bild av vem Gud är och hur han agerat genom historien.
– För min del betyder det här arbetet att jag har gjort något viktigt i mitt liv. Att jag gjort skillnad. Jag har fått bidra till att många människor snart kan läsa Guds ord på sitt eget språk och lära känna Jesus som Herre och frälsare.


TEXT: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
FOTO: Pixabay