Marita GoodFörsamlingar, Församlingsplantering, Vad vi gör

Församlingen gör Jesus synlig

Jonas Melin skriver om hur SAM som samfund vill vara med och forma attraktiva församlingar där människor hittar en varm och kärleksfull gemenskap. Församlingar som gör skillnad och är med och påverkar det samhälle där de finns.

Hur ska människor i Sverige få syn på Jesus och upptäcka att Gud finns, att han älskar dem och har något att ge? Jag tror att det kan ske genom att det finns lokala församlingar som gör Jesus synlig i städer och samhällen, i bostadsområden och byar över hela vårt land.

Paulus skriver att församlingen är Kristi kropp. Det betyder bland annat att församlingen är Jesus händer och fötter i den här världen. Jag tror att församlingen är kallad att göra skillnad i samhället. Församlingen kan vara en varm och kärleksfull gemenskap där människors ensamhet och rotlöshet finner ett svar. Här kan människor med olika bakgrund mötas. Jag tror att församlingen kan vara ett svar på utanförskap och de integrationsproblem som finns i vårt samhälle. Församlingen är kallad att förmedla evangeliet om Jesus Kristus och på så sätt ge hopp i den tomhet och meningslöshet som många upplever.

Uppdraget är stort och möjligheterna enorma och därför vill vi hjälpa våra församlingar att bli den bästa möjliga versionen av sig själva.

Tre ledord som vi strävar efter i våra församlingar är att de ska vara evangeliska, missionella och tilldragande. Evangeliska – ha evangeliet i centrum och vara grundade i Guds ord. Missionella – inriktade på att gå ut i världen och förvandla både människor och samhällen. Tilldragande – varma och välkomnande gemenskaper som drar nya människor till sig.

Vi vill också vara med och plantera nya kristna gemenskaper med dessa kännetecken på platser och i sammanhang där det kristna vittnesbördet är svagt. Jag drömmer om att vårt land ska fyllas av församlingar som gör Jesus synlig, så att många får lära känna honom.

Text: Jonas Melin, pionjärkonsulent SAM
Foto: Unsplash

I vår insamlingskampanj Steg är arbetet med församlingsplantering just nu i fokus.
LÄS MER OM ARBETET HÄR