STÖD VÅRT ARBETE - FÖR FÖRETAG

Världen behöver en växande rörelse av entreprenörer som lever bönen om att Guds rike ska komma och som skapar kreativa, långsiktiga och hållbara lösningar på utmaningar i den värld som Gud älskar.

Ert företag har möjlighet att vara en del av SAM:s världsvida arbete på flera sätt.

Bli en del av investeringsfondens arbete

Genom SAM:s nya investeringsfond skapar vi förutsättningar för entreprenörer internationellt att starta och utveckla nya företag. I vår del av världen satsas stora resurser på att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap. Vår välfärd bygger till stora delar på välfungerande företag. I utvecklingsländer saknas alltför ofta stödjande strukturer för entreprenörer.

Som en del i SAM:s missionsarbete vill vi vara med och skapa förutsättningar för arbetstillfällen och samhällsutveckling genom att stödja entreprenörer att starta företag. Vi följer upp investeringen genom mentorskap inom ett framväxande globalt nätverk för entreprenörer. Vår modell har som mål att se samhällsförändring som ett resultat av investeringen. Detta innebär att investeringar som görs, förutom finansiell avkastning för entreprenören med flera, också genererar positiv, mätbar social och miljömässig nytta. Vi investerar i entreprenörer med följande egenskaper:

  • Förtroendegivande och bevittnad karaktär med vision för det gemensamma bästa.
  • Personen är förändringsmakare och har redan presterat inom aktuellt verksamhetsområde.
  • Egen investering sedan tidigare genom tid, pengar och andra resurser.

Genom investeringsfonden investerar vi i nya entreprenörer och bidrar med kompetens, kapacitet och erfarenhet. Visionen är att se utveckling och acceleration av blomstrande samhällen på afrikanska kontinenten.

Investeringar i arbetet kan sättas in på SAM:s bankgiro nr 900-8590 och märkas “investeringsfond “. För mer information, kontakta: martin.strom@alliansmissionen.se.

Annonsera i våra kanaler

Välkommen att annonsera i våra kanaler. Samtlig annonsering och sponsring är befriad från reklamskatt. Vår största kanal är SAM:s medlemstidning Aktuellt från Alliansmissionen, som ges ut fyra gånger per år och når ca 7 000 hushåll.

MER INFORMATION HÄR >

Ta gärna del av Aktuellt nummer 3 2022 som har temat ”Entreprenörer” .

Ge dina anställda en julklapp eller sommarpresent som gör skillnad

Vi erbjuder företag möjlighet att ge julklappar till sina anställda som både är riktigt fina och som gör skillnad för andra människor som lever i utsatthet. För de som önskar erbjuder vi också, som en del av julklappen, ett besök från vårt internationella team som berättar om arbetet. För mer information, kontakta marita.good@alliansmissionen.se.