Alla människor, oavsett var de är födda, ska kunna leva ett tryggt liv. Ett förändrat klimat, till följd av konsumtion, miljöförstöring och utsläpp, får konsekvenser som påverkar människor över hela jorden. Och människor som lever i fattigdom drabbas oproportionerligt hårt, till exempel av vattenbrist och minskad matproduktion.

Förutom att påverka miljön negativt, bidrar vår konsumtion till ett utnyttjande av människor i utsatta delar av världen. Produktion och odling utförs i dessa länder under bedrövliga arbets- och levnadsvillkor. Vi accepterar inte att mänskliga rättigheter kränks för att vi ska kunna konsumera på det sätt vi gör.

Att förvalta jorden och dess resurser på ett klokt sätt är en självklar del av att vara kristen. Det ansvar vi har för jorden och för våra medmänniskor får direkta konsekvenser för de val vi gör, både som individer och som församlingar. Vi får aldrig blunda för frågor som rör miljö och rättvisa. Vi måste istället tillsammans jobba aktivt och målmedvetet för att ta hand om Guds skapelse.

I församlingen

Låt ett miljömedvetet tänk genomsyra hela församlingens verksamhet, med målet att minska miljöbelastningen. Man kan ha temagudstjänster och andra samlingar med inriktning på miljö- och skapelseansvar samt rättvisefrågor. Se till att församlingen deltar i kampanjer och satsningar som görs i samhället.

Det är viktigt att församlingens anställda och ideella ledare har en medvetenhet kring dessa frågor, eftersom de är betydelsefulla förebilder. Vi uppmuntrar till fortbildning för anställda och ledare, och att man praktiskt tillämpar och undervisar vidare i de grupper som finns i församlingen.

Varje församling bör ha en miljöplan (se ett exempel här – pdf). Se till att församlingens lokaler värms upp på ett miljöriktigt sätt, att produkter som köps in i så stor grad som möjligt är miljö- och rättvisemärkta, att skötsel av fastigheter sker efter ekologiska principer och att ni eftersträvar en minskad resursförbrukning.

Kyrka för Fairtrade

Församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion kan bli diplomerade som Kyrka för Fairtrade. Diplomet delas ut till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkta produkter samt sprider information om rättvis handel. Totalt har fler än 160 kyrkor i Sverige diplomerats. Kyrka för Fairtrade är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan och Fairtrade Sverige.

MER OM KYRKA FÖR FAIRTRADE >

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

Jacob Ämterlind

Generalsekreterare, SAU

0736-00 45 33