När världen ropar kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv. I Sverige ger vi en hundradel av våra gemensamma resurser till bistånd. Svenska Alliansmissionens biståndsorganisation Diakonia vill tillsammans med andra aktörer värna om det löftet, något vi ställer oss bakom.

Det svenska biståndet är en viktig del i kampen mot världens orättvisor. Men samtidigt som fattigdomen i världen ökar höjs nu röster i politiken för att minska den del av vår bruttonationalinkomst som går till bistånd. Under många år har vi gett en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd – oavsett vad som hänt i vårt land och i vår värld. Vi värnar därför om att det statliga biståndet fortsatt ska uppgå till en hundradel av BNI.

Vi kan inte göra allt men vår kristna tro och övertygelse manar oss att bidra med det vi har, att på Jesus uppmaning älska vår nästa och att ge en röst åt den som saknar det. Den kristna kyrkan bär en stolt tradition av samhällsförändrande engagemang.

– Tillsammans med partners står vi upp för att Sverige även fortsättningsvis ska ge en hundradel av resurserna till behövande runtom i världen. Det är rättvisefråga, att vi i ett land med hög levnadsstandard delar med oss till bröder och systrar som saknar samma goda förutsättningar, säger Ulf Häggqvist, SAM:s missionsledare.

Kampanjen ligger i linje med SAM:s utvecklingsområde social rättvisa, som är en del av visionsarbetet. Läs mer om det här > 

MER OM KAMPANJEN >

Image