Carolina OlofsgårdFörsamlingsplantering

De växer i det lilla formatet

Nässjö hemkyrka har sitt ursprung i en längtan att få växa som kristen gemenskap. Genom att skala av mycket av verksamheten kan mer tid läggas på kärnan i vad det är att vara församling – få fler att följa Jesus och vara hans händer och fötter i världen.

Matilda Björksaga växte upp i Skärstad Alliansförsamling och senare i Centrumförsamlingen i Forserum. Hon beskriver sig själv som en helt vanlig människa. Trebarnsmamma och socionom, som nyligen startat eget som själavårdare. I yngre ålder testade hon sig fram i olika församlingsgemenskaper. Hon blev starkt påverkad av en missionsträningsskola i Rumänien. De kallade sig inte församling, men andades och levde församling, som Matilda uttrycker det.

Sedan 2016 är Matilda medlem i Nässjö Allians- och Baptistförsamling, som är moderförsamling till den församlingsplantering Matilda och hennes familj idag är en del av.
– Nässjö Allians- och Baptistförsamling vill jag beskriva som en traditionell frikyrkoförsamling i en liten stad. Varm och välkomnande med mycket hjärta och engagemang för människor och Guds rike. De är ett föredöme i att våga vara sändande genom att se församlingsplanteringen som en del i att växa, menar Matilda.

Nässjö hemkyrka beskrivs som ”ett pionjärt initiativ som tror att det finns många olika sätt att göra kyrka och fira gudstjänst”. Så vad är egentligen en kyrka?
– Kyrka betyder ”det som hör till Herren” eller ”Herrens hus”, men inte i form av en byggnad utan som Guds familj. Det finns en världsvid kyrka och så finns det min kyrka, som är den församling där jag möter andra för gemensam tillbedjan, bön och lärjungaträning. En plats där vi vandrar tillsammans med Jesus.
Hur kom det sig då att Nässjö hemkyrka grundades? Matilda och hennes man upplevde tillsammans med ett par vänner i församlingen en kallelse att prova ett alternativt sätt att driva en församling. Att skala av så mycket som möjligt och se vad som händer i gemenskapen. Hon berättar att ett frö av längtan började gro inom henne när hon för många år sedan läste en broschyr om naturlig församlingsutveckling, som handlade om att skapa förutsättningar för tillväxt i en församling. Två saker fastnade. Det första var vikten av en nära och kärleksfull gemenskap och det andra var att en församlings numerära tillväxt ofta avstannar om man närmar sig 50 medlemmar.
– Jag började fundera på hur det kommer sig att de flesta församlingar vill bli fler. Det är ju en skillnad i att vilja se Guds rike växa och att en specifik gudstjänstfirande gemenskap numerärt blir fler. Vi kände oss kallade att forma en ny gemenskap. Människor är olika och trivs i olika sammanhang. Det här handlar inte om att polarisera, utan att erbjuda människor alternativ i dagens samhälle.

Hemkyrkan som grundades 2019 består idag av tre familjer, och till familjerna finns ett nätverk av människor som är med då och då. Först och främst vill de se Guds rike växa, och samtidigt hoppas de att få växa något i antal. Matilda beskriver hemkyrkan som liten och avskalad, vilket ger dem tid att dela sina liv med varandra och andra. De möts till gudstjänst i hemmen eller i en park, har lärjungagrupper och hjälps åt genom arbetsdagar hos varandra. Istället för att utgå ifrån att nya människor kommer till dem jobbar de utifrån att möta människor i deras sammanhang.
– Vi tänker att det är vi som är kyrkan, inte någon byggnad. Gud har kallat oss till Nässjö. Det finns många i vår stad som inte skulle sätta sin fot i en traditionell församling, och det ska inte vara förutsättningen för att närma sig Gud. För vissa människor passar det större sammanhanget, men alla vill inte ha det uttrycket.

SAM:s församlingskonsulent har varit ett stöd för familjerna i formandet av husförsamlingen. Likaså har SAM:s missionsarbetardagar varit ett betydelsefullt sammanhang att få vara i. Församlingen är just nu inne i sluttampen av kursen M4, som hjälper församlingsplanteringsteam att forma sin gemenskap. Vilka utmaningar har Matilda och teamet mött under de här åren?
– Längtan att växa kan göra att man lätt hamnar i en prestationskänsla. Att vilja visa för andra hur många som kommer till ens församling, särskilt när man har startat upp något annorlunda. Det här får vi jobba mycket med. Att våga lita på kallelsen och vila i att Gud vill något med det här, samtidigt som vi måste ta uppdraget på allvar och fortsätta gå.

När Matilda blickar framåt längtar hon efter att ett nätverk av husförsamlingar ska bildas. Hennes förhoppning är att nya troende blir kallade till att starta församlingar i sina hem, och att de tillsammans kan stödja varandra att växa i det lilla formatet.
– Människan har byggt kyrkor i 2000 år, men det är bara de senaste 100 åren som de drivits i föreningsform. Vi människor är olika och längtar efter olika uttryck. Det viktiga är att vi välsignar varandra – både i tradition och nytänkande.

»Vi kände oss kallade att forma en ny gemenskap. Människor är olika och trivs i olika sammanhang. Det här handlar inte om att polarisera, utan att erbjuda människor alternativ i dagens samhälle.«

Text: Karin Flygare, kommunikationsansvarig
Foto: Carolina Olofsgård