Image

Vår en månad långa cykelutmaning är nu avslutad och resultatet blev långt över förväntan, tillsammans har vi samlat in 315 995,75 kr! Stort tack till alla er som cyklat och alla ni som varit med och sponsrat våra cyklister! Längre ner på sidan finns uppgifter om hur din gåva ska betalas.

LÄS OM HÖSTENS CYKELUTMANING >

VI ÄR I MÅL!

Efter en månad är vi nu i mål och vi nådde bra mycket längre än vi kunde ana. Tack alla fantastiska cyklister och sponsorer!

Kjell Larsson, Lars-Gunnar Jonsson och Martin Ström från SAM:s kontor, har cyklat in: 115 175 kr.

RESULTAT

Insamlad summa: 315 995,75 kr
Cyklad sträcka: 12 714 km
Obs! Den cyklade sträckan motsvarar ej sträckan på kartan. En prick på kartan betyder 500 insamlade kronor.

Senast uppdaterat: 2020-10-11


BETALA IN GÅVOR

När cykelutmaningen är avslutad, efter den 10 oktober, kan sponsorernas gåvor betalas in via:

Swish: 123 138 89 82
Bankgiro: 140-0753
DIREKT PÅ WEBBEN >

Märk inbetalningen ”Cykla med SAM”

Image

CYKLA MED SAM

Under en månads tid (10 september - 10 oktober) utmanar vi dig att cykla in pengar till SAM:s internationella arbete. Skaffa en eller flera ”sponsorer” som lovar att ge en summa per kilometer du cyklar. Rapportera sedan enkelt dina cyklade sträckor till oss här på webben. Om någon vill sponsra dig med en fast summa, oavsett hur många kilometer du cyklar, går det givetvis också bra.

På kartan kan du följa resan. Utmed vägen besöker vi tio platser i världen där SAM arbetar. Allteftersom nya incyklade pengar rapporteras till oss rullar vi vidare. När vi når en ny plats berättar vi om vad vi gör för insatser just där.

Image

BETALA IN GÅVOR

När cykelutmaningen är avslutad, efter den 10 oktober, kan sponsorernas gåvor betalas in via:

Swish: 123 138 89 82
Bankgiro: 140-0753
DIREKT PÅ WEBBEN >

Märk inbetalningen ”Cykla med SAM”

FRÅGOR

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27

HÄLSNINGAR

Somalia

Shino Gabi är en av Svenska Alliansmissionens internationella medarbetare. Han arbetar tillsammans med sin fru Shania med att via Youtube och en egen webbplats berätta om sin kristna tro för sina somaliska landsmän. Många somalier kontaktar dem och berättar att de har tagit emot Jesus tack vare videoklippen de har sett.

Centralasien/Sverige

Naveed Malik kommer från Centralasien men är numera bosatt i Sverige. Han arbetar med att sprida evangelium till folk som talar urdu och hindi, som finns utspridda runt om i världen. Han gör det främst genom sociala medier och internet och når ut till hundratals människor varje vecka. Många har hittat tro och hopp genom Naveeds arbete.

Rumänien

Här kommer en hälsning från vår medarbetare Andreas Samuelsson, som finns i Rumänien. Andreas arbetar med att bygga community bland det romska folket och att integrera dem i det rumänska samhället.

Egypten

Mary Hafez jobbar som fysioterapeut på skolan Fairhaven i Alexandria, Egypten. Skolan tar emot barn med olika former av funktionsnedsättningar och Marys uppgift är att se till att barnen får möjlighet att röra sig utifrån sina förutsättningar. Sedan Covid19-pandemin slog till har skolorna i Egypten varit stängda, även Fairhaven. I den tuffa tid som landet just nu befinner sig i förlitar hon sig på bibelordet i Jesaja 19:25 "Välsignad vare du Egypten, mitt folk."

Moçambique - södra Afrika

Diane Manu är en av SAM:s internationella medarbetare. Tillsammans med sin man Asante arbetar hon sedan flera år i Pemba, i norra Moçambique. De arbetar bland annat socialt med grundutbildning och skolstöd för extremt utsatta barn. De har också ett arbete för att motverka spridning av hiv och aids och för att stödja människor som redan drabbats. Båda arbetar dessutom med en pastorsutbildning, Asante som rektor/lärare och Diane som lärare.

Eswatini - södra Afrika

Faith Ngwenya är en av ledarna för SAM:s systerkyrka i Eswatini. Hon berättar om de utmaningar som landet står i just nu. Framförallt är man orolig för de konsekvenser som Covid19-pandemin innebär. Sjukdomen hotar speciellt människor med hiv/aids. Faith är ändå glad att kyrkan med stöd från SAM kunnat ge hjälp och hopp i människors liv.

Centralasien

Ingela Tausson är pastor i Forsheda Missionsförsamling, men också missionsledare för organisationen Reach Beyond där hon arbetar med det spännande byutvecklingsprojekt i Centralasien som vi är involverade i.

Hongkong

Här kommer en hälsning och hejarop till alla cyklister från vår systerkyrka i Hongkong. Kyrkan är helt självständig och får inget ekonomiskt stöd av SAM, men vi har goda relationer och försöker hitta sätt att samverka. Systerkyrkan i Hongkong gav en betydande summa till insamlingen "Internationell kraftsamling", som hjälper våra systerkyrkor i södra Afrika och Indien under coronapandemin.

Papua Nya Guinea

Lisbeth Fritzell, en av SAM:s internationella medarbetare, har arbetat med bibelöversättning på Papua Nya Guinea i 34 år. Hon har varit delaktig i översättningsarbete till flera språk på ön. Bland annat ramoaaina, där översättningen blev klar för några år sedan, och nu senast språket fanamaket. Den översättningen skulle ha haft invigning i maj, men invigningen har skjutits på framtiden på grund av coronapandemin.

ARBETEN VI HAR BESÖKT PÅ VÄGEN

PAPUA NYA GUINEA

Image

Papua Nya Guinea (PNG) är kanske det mest exotiska av de länder vi arbetar i. PNG ligger norr om Australien i södra Stilla havet, och är till ytan något större än Sverige. Här bor runt 8 miljoner invånare, terrängen är svårtillgänglig och de flesta bor utspridda i isolerade byar och samhällen. Det har gjort att det i landet finns hundratals olika kulturer och över 850 olika språk. Cirka 10 % av jordens totala antal språk finns på ön.

Här har Svenska Alliansmissionen arbetat sedan 1978, framförallt med alfabetisering och bibelöversättning. Arbetet har lett till att flera språkgrupper nu har tillgång till Bibeln på sitt språk eller ett närliggande språk. De har också fått skriftspråk, det vill säga sitt eget språk nedskrivet. Det är något som stärker självförtroende och status för hela gruppen och ger dem helt nya förutsättningar till skola och utbildning. Just nu finns en av våra medarbetare på PNG och är involverad i bibelöversättning till några olika språk.

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

De banar väg för Bibeln på varsin kontinent >

Guds tilltal på mitt språk >

Arbetet med översättningen blev en livsinvestering >

SYDOSTASIEN

Image

I Sydostasien arbetar två av våra medarbetare i ett bibelöversättningsprojekt. Fokus ligger på bibelanvändning, i en folkgrupp som finns i fyra länder i området. De utgår till stor del från att hitta uttryckssätt inom den lokala kulturen för att dela evangeliet, så att människor blir mer mottagliga för Guds ord.

Bland många kristna här saknas en grundläggande förståelse för vem Gud är. Våra medarbetare bjuder in personer i ledarfunktion inom församlingar, till workshops och samlingar. Tanken är att de sedan ska föra kunskaper och bibelundervisning vidare, på ett sätt som människor i allmänhet kan förstå och ta till sig. Att man som kristen kan använda sig av sina egna kulturella uttryckssätt har blivit en ny insikt för många.

ARTIKEL FRÅN ARBETET:

Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning >

CENTRALASIEN

Image

Stopp nummer två i Asien blir i det område vi kallar Centralasien. Här finns vi med i arbeten i flera länder och med olika inriktningar. Via mediekanaler delar vi evangeliet till urdu-talande, som har sitt ursprung i detta område men idag finns över hela världen. Vi arbetar också med en bibelöversättning till ett språk som talas av ett herdefolk i området.

Sedan många år tillbaka har vi varit engagerade i att driva skolor i ett av länderna här. Det är dels en kristen skola mitt i en muslimsk kultur, där barn i kristna familjer kan få en bra utbildning utan att bli diskriminerade och trakasserade, som är fallet på många andra skolor. Vi är också involverade i ett arbete med mobila skolor, där lärare flyttar med familjerna i ett nomadfolk, så att barnen kan få undervisning oavsett var familjen för tillfället bor.

I ett annat land, präglat av det tidigare sovjetstyret, har vi detta år blivit delaktiga i ett arbete med byutveckling. Det handlar exempelvis om förbättrad skolutbildning, hälsovård, infrastruktur och jordbruk. Men man behandlar också mjukare frågor som respekt för varandra och samarbete mellan olika grupper. Här krävs förändring, både i samhällsstrukturer och på individuell nivå.

ARTIKLAR OCH PROJEKTBESKRIVNINGAR:

Urdutalande nås av evangeliet >

Från kartläggning till godkänd bibelöversättning >

Skola för en utsatt minoritet (pdf) >

Skola som flyttar med eleverna (pdf) >

Nya metoder för byutveckling (pdf) >

INDIEN

Image

Nu landar vi i Asien och gör ett stopp i världens, till befolkningsmängd, näst största land. Indien är ett av de första länder som Svenska Alliansmissionen skickade medarbetare till. Redan år 1900 åkte de första dit och vi hade egna medarbetare i landet ända fram till 1993. Som ett resultat av arbetet har vi en systerkyrka i Indien. Den är självförsörjande, men vi har täta kontakter och utbyte.

Kyrkan arbetar till stor del bland det lågt rankade stamfolket bhilerna. Man driver ett antal skolor och skolhem, och det är just skolhemmen som fortfarande får stöd från Alliansmissionen i Sverige. Tusentals pojkar och flickor från den fattiga landsbygden får här en bra utbildning, och för dem som bor på långt håll är skolhemmen en förutsättning för att kunna gå i skolan.

Systerkyrkan i Indien är en av de som under corona-pandemin har fått ekonomiska medel från vår Internationella kraftsamling, och på så sätt kunnat dela ut matpaket till behövande familjer.

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Indien - ett nedstängt land >

Skolhem gör utbildningen möjlig >

Kjell Larsson klippte bandet när indisk kyrka invigdes >

SÖDRA AFRIKA

Image

Vårt sista stopp på den afrikanska kontinenten blir i den södra delen av Afrika. Här har SAM systerkyrkor i sex länder – Malawi, Moçambique, Eswatini, Zimbabwe, Botswana och Sydafrika. Genom dessa systerkyrkor bedriver vi arbete på olika sätt. Mycket handlar om sociala insatser, då vi i dessa länder hittar många utsatta människor. En del av vårt arbete är på olika sätt relaterat till hiv/aidsproblematiken. Det handlar om förebyggande undervisning och informationsspridning, men också om att möta konsekvenser av hiv/aids, såsom att bilda stödgrupper och att lägga grunden för eget företagande och försörjning.

Inom ett par av systerkyrkorna drivs förskoleverksamhet, som riktar sig till barn i utsatta områden. Det är barn som många gånger annars skulle få spendera dagarna själva hemma, då föräldrarna arbetar. I några av länderna finns också bibelskolor som vi stödjer, där pastorer och församlingsledare utbildas för att förvalta de församlingar som finns och för att starta nya.

I Moçambique har vi två av våra egna medarbetare. De arbetar både socialt, bland annat med grundutbildning och skolstöd för extremt utsatta barn, och med en bibelskola. Vi har också två medarbetare som bygger relationer och samordnar insatser i alla sex länderna i södra Afrika.

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Doften av nybakade bullar i Malawi >

Pastor trots svåra förutsättningar >

Nova Vida hjälper barn att klara av skolan >

SOMALIA

Image

Vi har nu kommit till Somalia, längst ute på Afrikas horn. Somalia listas som världens tredje farligaste land för kristna att bo i. Många dödas omedelbart när deras kristna tro upptäcks. (1) Vi har två medarbetare som är somalier till sin etnicitet. De kan inte bo i Somalia men brinner för att berätta om sin kristna tro för sina landsmän. Därför sänder de vittnesbörd och bibelundervisning på somaliska, via Youtube och en egen webbplats. Många somalier kontaktar dem och berättar att de har tagit emot Jesus tack vare videoklippen de har sett.

Sedan 2019 har vi också varit involverade i ett socialt projekt i Somalia, med fokus på klimatsmart odling och människors egenförsörjning. Projektet utförs i samarbete med Diakonia och riktar sig till byar som lätt drabbas av klimatrelaterade kriser och katastrofer. Tack vare arbetet lär sig människor att odla smartare, då vädret har blivit mer oförutsägbart på grund av klimatförändringar. Under 2019 hade vi en egen medarbetare involverad i projektet.

(1) Källa: Open Doors

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Berättar om Jesus trots dödshot >

Klimatsmart odling i Somalia >

TCHAD

Image

Tchad är ett av världens absolut fattigaste länder, som under många år präglats av konflikter. Bara 40 % av befolkningen har tillgång till rent vatten och nio av tio saknar avlopp. (1) Här finns vi med i flera olika arbeten. Ett hälsovårdsprogram, som till stor del fokuserar på barn och kvinnor, innebär att vi lär ut hur man förebygger och upptäcker undernäring, malaria och andra sjukdomar. Teamet besöker byar och undervisar om vikten av rent vatten, hygien och sanitet. Mammor lär sig om nutrition och hur de kan hitta och tillverka billig och näringsrik mat till sina familjer. I flera byar har brunnar byggts eller rustats upp. I arbetet ingår också att utbilda bybarnmorskor, för att få ner den höga spädbarnsdödligheten i området.

Vi stödjer även ett antal skolor för extra utsatta barn. Flera av dem har förlorat en eller båda föräldrarna. Andra kommer från mycket fattiga familjer och skulle inte ha möjlighet att gå i skolan utan hjälp utifrån.

I Tchad har vi tre egna medarbetare på plats. En av dem är utbildad barnmorska och arbetar med hälsofrågor, bland annat genom hälsoklasser. En annan ger kurser i mekanik och tränar på så sätt unga killar i både yrkeskunskaper och i bibliska livsprinciper. Vår tredje medarbetare är involverad i bibelöversättning och arbetar med alfabetisering och kartläggning av ett språk.

Våra samarbetspartners: TEAM, Folk&Språk, Église Evangelique au Tchad

(1) Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Hälsoklasser i Tchad höjer kunskapsnivån hos mödrar >

Lärjungar med kunskap om mekanik >

Bibelöversättare - ett annorlunda liv >

NORDAFRIKA

Image

I Nordafrika, liksom i Mellanöstern, är det ofta svårt att dela den kristna tron och kyrkan är på många håll kraftigt förföljd. (1) Därför behöver vi hitta kreativa vägar att berätta om vår tro. Två av våra medarbetare finns i ett land där möjligheterna till evangelisation är mycket begränsade. Men de kan ändå möta människor, bygga relationer och dela med sig av Guds ord på olika sätt. Bland annat håller de kurser som utifrån bibliska principer sätter fokus på personlig utveckling och livskunskap. Här får deltagare förstå att deras liv har betydelse och att de kan bygga upp en god tillvaro trots tuffa omständigheter. Ett annat arbete fokuserar på barns och kvinnors läskunskaper, vilket leder till att de kan öka sin kunskap, ta till sig viktig information och få stärkt självförtroende.

I ett annat land i Nordafrika stödjer vi skolan Fairhaven. Det är en skola för barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar. Barn som tidigare gömts undan i samhället möts här av kärlek och respekt. De får utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar. Vi ser att arbetet både lyfter familjer ur sorg och skam och ger människor med funktionsnedsättningar en roll i samhället.

(1) Källa: Open Doors

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Läskunskaper lyfter barn och kvinnor >

Övergiven men full av hopp >

Omar har blivit en i familjen >

MELLANÖSTERN

Image

Till Mellanöstern hör många länder och ännu fler folkgrupper, kulturer och traditioner. Det är ett område som under mycket lång tid mer eller mindre präglats av oroligheter och konflikter. Utbredningen av den kristna tron är på många håll mycket begränsad och kyrkan förföljd. (1)

Vi arbetar i Mellanöstern, dels genom samarbetsorganisationen SAT-7, som sänder kristna tv-program över hela Mellanöstern och Nordafrika. Många människor vittnar om att de kommit till tro på Jesus genom dessa program.

Vi finns också med i arbeten på plats i några olika länder. Det handlar till exempel om återuppbyggnad av konfliktdrabbat samhälle, samhällsutveckling, evangelisation i kombination med sjukvård samt församlingsgrundande arbete. I de två senare deltar SAM:s egna medarbetare, men allt sker i samverkan med andra organisationer. (2)

(1) Källa: Open Doors
(2) Esther’s Help samt lokala organisationer och församlingar

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Hopp mitt i hopplösheten >

Växtkraft – ett nytt sätt att etablera församlingar >

RUMÄNIEN

Image

Rumänien är ett av Europas minst utvecklade länder. Landet har stora problem med korruption och präglas fortfarande av en tidigare allvarlig ekonomisk vanskötsel. Miljontals rumäner söker arbete i andra länder och många faller offer för människohandel på olika sätt. Folkgruppen romer är en stor minoritet i Rumänien, men utsätts för omfattande diskriminering och har ofta usla levnadsförhållanden.(1)

SAM arbetar genom samarbetsorganisationer (2) i två olika områden i landet. I norra Rumänien har vi ett särskilt fokus på att förhindra unga tjejer och killar från att hamna i människohandel, genom bland annat informationskampanjer och stödgrupper. I samma område har vi också en after school-verksamhet för framförallt romska barn, där de får den hjälp de behöver för att klara av skolan.

I västra Rumänien finns vi med i ett arbete med samhällsutveckling bland romer, som syftar till att bygga community och förena det romska folket med det rumänska. Även här finns en after school-verksamhet. Många familjer får hembesök och hjälp i vardagen. Det finns också ett snickeri som tränar upp möbelsnickare, ett yrke att kunna försörja sig på och som ger en betydande roll i samhället.

(1) Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

(2) Valoare Plus (tillsammans med Sam-Hjälp) och Kenosis

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

I det trasiga finns det vackra >

Stay free >

Skolprojektet förändrar framtiden för tiggarnas barn >

SVERIGE

Image

Svenska Alliansmissionen har sedan en tid tillbaka arbetat i området Rosengård i Malmö. Runt 45 000 personer med muslimsk bakgrund bor i Malmö och i Rosengård är det tydligt att det ryms många olika kulturer och nationaliteter. På så sätt blir denna satsning både ett nationellt och internationellt arbete för SAM.

Vi har två familjer på plats, som båda har sina rötter i andra delar av världen och därmed hittar naturliga vägar att bygga relationer med människor just här. Målet är att kristna församlingar ska växa fram i området.

Sheraz och Shumila, som syns på bilden, bär på en längtan efter att nå muslimer med evangeliet om Jesus. De träffar ofta människor som är nyfikna och vill veta mer om deras tro, och de får många möjligheter att berätta om Bibelns Gud.

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Berättar sanningen om Jesus >

Våga ta första steget >