Image

10 september - 10 oktober cyklar vi för att samla in pengar till SAM:s internationella arbete. Målet är att ta oss ända till Papua Nya Guinea.

LÄS OM HÖSTENS CYKELUTMANING >

 
 
Image

VI CYKLAR MED SAM!

Kjell Larsson, Lars-Gunnar Jonsson och Martin Ström antar utmaningen.

Kjell, Lars-Gunnar och Martin har hittills cyklat in: 42 855 kr

JUST NU

Insamlad summa: 106 037,50 kr
Cyklad sträcka: 3 893 km
Obs! Den cyklade sträckan motsvarar ej sträckan på kartan. En prick på kartan betyder 500 insamlade kronor.

Senast uppdaterat: 2020-09-22


SENAST BESÖKT:
Sydostasien


Två av våra medarbetare finns i Sydostasien, där de arbetar med bibelanvändning utifrån lokala och kulturella uttryckssätt.

LÄS MER >

CYKLA MED SAM

Under en månads tid (10 september - 10 oktober) utmanar vi dig att cykla in pengar till SAM:s internationella arbete. Skaffa en eller flera ”sponsorer” som lovar att ge en summa per kilometer du cyklar. Rapportera sedan enkelt dina cyklade sträckor till oss här på webben. Om någon vill sponsra dig med en fast summa, oavsett hur många kilometer du cyklar, går det givetvis också bra.

På kartan kan du följa resan. Utmed vägen besöker vi tio platser i världen där SAM arbetar. Allteftersom nya incyklade pengar rapporteras till oss rullar vi vidare. När vi når en ny plats berättar vi om vad vi gör för insatser just där.

Image

RAPPORTERA

Rapportera din cykling så snart du klarat av nya kilometer, så rullar loppet på hela tiden. Du kan redovisa nya sträckor vid så många tillfällen du vill, men tänk på att inte redovisa samma sträcka flera gånger. Du kan också redovisa engångssummor som du eventuellt blir sponsrad med.

RAPPORTERA >

BETALA IN GÅVOR

När cykelutmaningen är avslutad, efter den 10 oktober, kan sponsorernas gåvor betalas in via:

Swish: 123 138 89 82
Bankgiro: 140-0753
DIREKT PÅ WEBBEN >

Märk inbetalningen ”Cykla med SAM”

FRÅGOR

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar!

Marita Good

Kommunikatör inriktning insamling

072-304 67 27

ANMÄL DIG HÄR FÖR ATT CYKLA MED SAM


ARBETEN VI BESÖKER PÅ VÄGEN

SENASTE BESÖKET: SYDOSTASIEN

Image

I Sydostasien arbetar två av våra medarbetare i ett bibelöversättningsprojekt. Fokus ligger på bibelanvändning, i en folkgrupp som finns i fyra länder i området. De utgår till stor del från att hitta uttryckssätt inom den lokala kulturen för att dela evangeliet, så att människor blir mer mottagliga för Guds ord.

Bland många kristna här saknas en grundläggande förståelse för vem Gud är. Våra medarbetare bjuder in personer i ledarfunktion inom församlingar, till workshops och samlingar. Tanken är att de sedan ska föra kunskaper och bibelundervisning vidare, på ett sätt som människor i allmänhet kan förstå och ta till sig. Att man som kristen kan använda sig av sina egna kulturella uttryckssätt har blivit en ny insikt för många.

ARTIKEL FRÅN ARBETET:

Kulturella uttryckssätt för ökad bibelanvändning >


TIDIGARE BESÖK: CENTRALASIEN

Image

Stopp nummer två i Asien blir i det område vi kallar Centralasien. Här finns vi med i arbeten i flera länder och med olika inriktningar. Via mediekanaler delar vi evangeliet till urdu-talande, som har sitt ursprung i detta område men idag finns över hela världen. Vi arbetar också med en bibelöversättning till ett språk som talas av ett herdefolk i området.

Sedan många år tillbaka har vi varit engagerade i att driva skolor i ett av länderna här. Det är dels en kristen skola mitt i en muslimsk kultur, där barn i kristna familjer kan få en bra utbildning utan att bli diskriminerade och trakasserade, som är fallet på många andra skolor. Vi är också involverade i ett arbete med mobila skolor, där lärare flyttar med familjerna i ett nomadfolk, så att barnen kan få undervisning oavsett var familjen för tillfället bor.

I ett annat land, präglat av det tidigare sovjetstyret, har vi detta år blivit delaktiga i ett arbete med byutveckling. Det handlar exempelvis om förbättrad skolutbildning, hälsovård, infrastruktur och jordbruk. Men man behandlar också mjukare frågor som respekt för varandra och samarbete mellan olika grupper. Här krävs förändring, både i samhällsstrukturer och på individuell nivå.

ARTIKLAR OCH PROJEKTBESKRIVNINGAR:

Urdutalande nås av evangeliet >

Från kartläggning till godkänd bibelöversättning >

Skola för en utsatt minoritet (pdf) >

Skola som flyttar med eleverna (pdf) >

Nya metoder för byutveckling (pdf) >

TIDIGARE BESÖK: INDIEN

Image

Nu landar vi i Asien och gör ett stopp i världens, till befolkningsmängd, näst största land. Indien är ett av de första länder som Svenska Alliansmissionen skickade medarbetare till. Redan år 1900 åkte de första dit och vi hade egna medarbetare i landet ända fram till 1993. Som ett resultat av arbetet har vi en systerkyrka i Indien. Den är självförsörjande, men vi har täta kontakter och utbyte.

Kyrkan arbetar till stor del bland det lågt rankade stamfolket bhilerna. Man driver ett antal skolor och skolhem, och det är just skolhemmen som fortfarande får stöd från Alliansmissionen i Sverige. Tusentals pojkar och flickor från den fattiga landsbygden får här en bra utbildning, och för dem som bor på långt håll är skolhemmen en förutsättning för att kunna gå i skolan.

Systerkyrkan i Indien är en av de som under corona-pandemin har fått ekonomiska medel från vår Internationella kraftsamling, och på så sätt kunnat dela ut matpaket till behövande familjer.

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Indien - ett nedstängt land >

Skolhem gör utbildningen möjlig >

Kjell Larsson klippte bandet när indisk kyrka invigdes >

TIDIGARE BESÖK: SÖDRA AFRIKA

Image

Vårt sista stopp på den afrikanska kontinenten blir i den södra delen av Afrika. Här har SAM systerkyrkor i sex länder – Malawi, Moçambique, Eswatini, Zimbabwe, Botswana och Sydafrika. Genom dessa systerkyrkor bedriver vi arbete på olika sätt. Mycket handlar om sociala insatser, då vi i dessa länder hittar många utsatta människor. En del av vårt arbete är på olika sätt relaterat till hiv/aidsproblematiken. Det handlar om förebyggande undervisning och informationsspridning, men också om att möta konsekvenser av hiv/aids, såsom att bilda stödgrupper och att lägga grunden för eget företagande och försörjning.

Inom ett par av systerkyrkorna drivs förskoleverksamhet, som riktar sig till barn i utsatta områden. Det är barn som många gånger annars skulle få spendera dagarna själva hemma, då föräldrarna arbetar. I några av länderna finns också bibelskolor som vi stödjer, där pastorer och församlingsledare utbildas för att förvalta de församlingar som finns och för att starta nya.

I Moçambique har vi två av våra egna medarbetare. De arbetar både socialt, bland annat med grundutbildning och skolstöd för extremt utsatta barn, och med en bibelskola. Vi har också två medarbetare som bygger relationer och samordnar insatser i alla sex länderna i södra Afrika.

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Doften av nybakade bullar i Malawi >

Pastor trots svåra förutsättningar >

Nova Vida hjälper barn att klara av skolan >

TIDIGARE BESÖK: SOMALIA

Image

Vi har nu kommit till Somalia, längst ute på Afrikas horn. Somalia listas som världens tredje farligaste land för kristna att bo i. Många dödas omedelbart när deras kristna tro upptäcks. (1) Vi har två medarbetare som är somalier till sin etnicitet. De kan inte bo i Somalia men brinner för att berätta om sin kristna tro för sina landsmän. Därför sänder de vittnesbörd och bibelundervisning på somaliska, via Youtube och en egen webbplats. Många somalier kontaktar dem och berättar att de har tagit emot Jesus tack vare videoklippen de har sett.

Sedan 2019 har vi också varit involverade i ett socialt projekt i Somalia, med fokus på klimatsmart odling och människors egenförsörjning. Projektet utförs i samarbete med Diakonia och riktar sig till byar som lätt drabbas av klimatrelaterade kriser och katastrofer. Tack vare arbetet lär sig människor att odla smartare, då vädret har blivit mer oförutsägbart på grund av klimatförändringar. Under 2019 hade vi en egen medarbetare involverad i projektet.

(1) Källa: Open Doors

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Berättar om Jesus trots dödshot >

Klimatsmart odling i Somalia >

TIDIGARE BESÖK: TCHAD

Image

Tchad är ett av världens absolut fattigaste länder, som under många år präglats av konflikter. Bara 40 % av befolkningen har tillgång till rent vatten och nio av tio saknar avlopp. (1) Här finns vi med i flera olika arbeten. Ett hälsovårdsprogram, som till stor del fokuserar på barn och kvinnor, innebär att vi lär ut hur man förebygger och upptäcker undernäring, malaria och andra sjukdomar. Teamet besöker byar och undervisar om vikten av rent vatten, hygien och sanitet. Mammor lär sig om nutrition och hur de kan hitta och tillverka billig och näringsrik mat till sina familjer. I flera byar har brunnar byggts eller rustats upp. I arbetet ingår också att utbilda bybarnmorskor, för att få ner den höga spädbarnsdödligheten i området.

Vi stödjer även ett antal skolor för extra utsatta barn. Flera av dem har förlorat en eller båda föräldrarna. Andra kommer från mycket fattiga familjer och skulle inte ha möjlighet att gå i skolan utan hjälp utifrån.

I Tchad har vi tre egna medarbetare på plats. En av dem är utbildad barnmorska och arbetar med hälsofrågor, bland annat genom hälsoklasser. En annan ger kurser i mekanik och tränar på så sätt unga killar i både yrkeskunskaper och i bibliska livsprinciper. Vår tredje medarbetare är involverad i bibelöversättning och arbetar med alfabetisering och kartläggning av ett språk.

Våra samarbetspartners: TEAM, Folk&Språk, Église Evangelique au Tchad

(1) Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Hälsoklasser i Tchad höjer kunskapsnivån hos mödrar >

Lärjungar med kunskap om mekanik >

Bibelöversättare - ett annorlunda liv >

TIDIGARE BESÖK: NORDAFRIKA

Image

I Nordafrika, liksom i Mellanöstern, är det ofta svårt att dela den kristna tron och kyrkan är på många håll kraftigt förföljd. (1) Därför behöver vi hitta kreativa vägar att berätta om vår tro. Två av våra medarbetare finns i ett land där möjligheterna till evangelisation är mycket begränsade. Men de kan ändå möta människor, bygga relationer och dela med sig av Guds ord på olika sätt. Bland annat håller de kurser som utifrån bibliska principer sätter fokus på personlig utveckling och livskunskap. Här får deltagare förstå att deras liv har betydelse och att de kan bygga upp en god tillvaro trots tuffa omständigheter. Ett annat arbete fokuserar på barns och kvinnors läskunskaper, vilket leder till att de kan öka sin kunskap, ta till sig viktig information och få stärkt självförtroende.

I ett annat land i Nordafrika stödjer vi skolan Fairhaven. Det är en skola för barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar. Barn som tidigare gömts undan i samhället möts här av kärlek och respekt. De får utvecklas i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar. Vi ser att arbetet både lyfter familjer ur sorg och skam och ger människor med funktionsnedsättningar en roll i samhället.

(1) Källa: Open Doors

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Läskunskaper lyfter barn och kvinnor >

Övergiven men full av hopp >

Omar har blivit en i familjen >

TIDIGARE BESÖK: MELLANÖSTERN

Image

Till Mellanöstern hör många länder och ännu fler folkgrupper, kulturer och traditioner. Det är ett område som under mycket lång tid mer eller mindre präglats av oroligheter och konflikter. Utbredningen av den kristna tron är på många håll mycket begränsad och kyrkan förföljd. (1)

Vi arbetar i Mellanöstern, dels genom samarbetsorganisationen SAT-7, som sänder kristna tv-program över hela Mellanöstern och Nordafrika. Många människor vittnar om att de kommit till tro på Jesus genom dessa program.

Vi finns också med i arbeten på plats i några olika länder. Det handlar till exempel om återuppbyggnad av konfliktdrabbat samhälle, samhällsutveckling, evangelisation i kombination med sjukvård samt församlingsgrundande arbete. I de två senare deltar SAM:s egna medarbetare, men allt sker i samverkan med andra organisationer. (2)

(1) Källa: Open Doors
(2) Esther’s Help samt lokala organisationer och församlingar

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Hopp mitt i hopplösheten >

Växtkraft – ett nytt sätt att etablera församlingar >

TIDIGARE BESÖK: RUMÄNIEN

Image

Rumänien är ett av Europas minst utvecklade länder. Landet har stora problem med korruption och präglas fortfarande av en tidigare allvarlig ekonomisk vanskötsel. Miljontals rumäner söker arbete i andra länder och många faller offer för människohandel på olika sätt. Folkgruppen romer är en stor minoritet i Rumänien, men utsätts för omfattande diskriminering och har ofta usla levnadsförhållanden.(1)

SAM arbetar genom samarbetsorganisationer (2) i två olika områden i landet. I norra Rumänien har vi ett särskilt fokus på att förhindra unga tjejer och killar från att hamna i människohandel, genom bland annat informationskampanjer och stödgrupper. I samma område har vi också en after school-verksamhet för framförallt romska barn, där de får den hjälp de behöver för att klara av skolan.

I västra Rumänien finns vi med i ett arbete med samhällsutveckling bland romer, som syftar till att bygga community och förena det romska folket med det rumänska. Även här finns en after school-verksamhet. Många familjer får hembesök och hjälp i vardagen. Det finns också ett snickeri som tränar upp möbelsnickare, ett yrke att kunna försörja sig på och som ger en betydande roll i samhället.

(1) Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet

(2) Valoare Plus (tillsammans med Sam-Hjälp) och Kenosis

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

I det trasiga finns det vackra >

Stay free >

Skolprojektet förändrar framtiden för tiggarnas barn >

TIDIGARE BESÖK: SVERIGE

Image

Svenska Alliansmissionen har sedan en tid tillbaka arbetat i området Rosengård i Malmö. Runt 45 000 personer med muslimsk bakgrund bor i Malmö och i Rosengård är det tydligt att det ryms många olika kulturer och nationaliteter. På så sätt blir denna satsning både ett nationellt och internationellt arbete för SAM.

Vi har två familjer på plats, som båda har sina rötter i andra delar av världen och därmed hittar naturliga vägar att bygga relationer med människor just här. Målet är att kristna församlingar ska växa fram i området.

Sheraz och Shumila, som syns på bilden, bär på en längtan efter att nå muslimer med evangeliet om Jesus. De träffar ofta människor som är nyfikna och vill veta mer om deras tro, och de får många möjligheter att berätta om Bibelns Gud.

ARTIKLAR FRÅN ARBETET:

Berättar sanningen om Jesus >

Våga ta första steget >