Bön för och insamling till Alliansmissionen

2 - 3 februari

för pastorer och andra församlingsanställda

6 februari

Bibelkurs

14 Jan - 8 Feb

Medlemstidningen kommer till brevlådan...

21 februari