...och hur vi möter den i våra
församlingsmiljö

21 november

VU sammanträder

27 november

Styrelsen sammanträder

8 december

Medverkan av missionsarbetare och personal från SAM

6 januari

Svenska Alliansmissionen

Västra Storgatan 14

553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50

E-post: info@alliansmissionen.se

TILL KONTAKT

Swish 123 138 89 82

BG 140-0753

Ord till eftertanke

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.

 

Ords 22:6