SAU:s tonårsläger på Gullbrannagården

4 - 9 augusti

SAU:s läger för tonår och XL

12 - 17 augusti

Ettårig distanskurs i församlingsplantering

26 augusti

Styrelsen sammanträder

13 - 14 september