Lidhults Alliansförsamling

Församlingen ingår i Lidhultsortens församlingskrets, tillsammans med Södra Unnaryds Missionsförsamling.

Församlingen ingår i Lidhultsortens församlingskrets, tillsammans med Södra Unnaryds Missionsförsamling.