Bottnaryds Alliansförsamling

Församlingen ingår i Bottnaryds församlingskrets tillsammans med Ryds Alliansförsamling.

Församlingen ingår i Bottnaryds församlingskrets tillsammans med Ryds Alliansförsamling.

www.bottnarydallians.se
036-203 54

Kyrkvägen 6
56025 BOTTNARYD