Urdutalande nås av evangeliet

Genom olika mediekanaler når vi urdutalande människor över hela världen med evangeliet.

SAM:s medarbetare Naveed bor i Sverige, men delar evangeliet och håller bibelundervisning för urdutalande i många länder. Flera gånger i veckan når han ut genom Youtubekanaler, Facebook och WhatsApp-grupper. Han producerar också tv-program på urdu, skriver böcker och reser i olika länder för att nå sina landsmän. Tusentals människor runtom i världen lyssnar till Naveed varje dag genom hans olika kanaler, och han får rapporter om att fler och fler tar emot Jesus i sina liv.

ARTIKEL OM NAVEED >

Du kan stödja arbetet bland urdutalande genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

Samarbetspartner: OM Sverige