Skolstöd för de mest utsatta

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att ge stödundervisning och om att dela ut skolmaterial samt skoluniformer.

Trots enorma naturresurser räknas Moçambique som ett av världens fattigaste länder. Många år av kolonialstyre, krig, korruption och svåra hälsoproblem har gjort att landets resurser inte kunnat tas tillvara. Idag lever drygt hälften av moçambikierna i fattigdom. Fattigdomen leder bland annat till att människor varken har råd med sjukvård eller skolgång. Landet är dessutom hårt drabbat av hiv och aids, vilket har lett till att hundratusentals barn förlorat sina föräldrar. Föräldralösa och särskilt moderlösa barn är speciellt utsatta.(1)

I byar runt staden Pemba arbetar Svenska Alliansmissionen för att ge dessa och andra utsatta barn möjlighet till skolgång. Vi tror att utbildning är en förutsättning för att utplåna extrem fattigdom och bygga ett tryggt samhälle, något vi strävar efter tillsammans med er.

Barnen lyckas fullfölja sin utbildning

Sedan den politiska situationen i Moçambique stabiliserats har landets grundskoleutbildning förbättrats och i början av 2010-talet började nio av tio barn i grundskolan. Men långt ifrån alla fullföljer de obligatoriska sju åren. Stora klasser med uppemot 170 elever, svårigheter att förstå undervisningsspråket portugisiska samt kostnader för skolmaterial, uniform och lunch gör att närmare hälften av barnen hoppar av skolan innan de lärt sig läsa och skriva. Sämst är situationen på landsbygden. Utan utbildning är steget väldigt kort till kriminalitet, prostitution eller barnäktenskap.

I flera byar runt staden Pemba arbetar organisationen ”Lamukani”. Med stöd från Svenska Alliansmissionen ger de utsatta barn hjälp att klara sin skolgång. Inför skolstarten varje år distribueras skolmaterial som anteckningsböcker, pennor, suddgummi och linjaler till barn som inte har råd att köpa detta. Genom åren har många barn i området slutat skolan för att de saknat just penna och anteckningsbok. För några av de allra mest utsatta barnen erbjuder man även stödundervisning några timmar per dag och en skoluniform. Många av barnen är föräldralösa och bor hos släktingar. De förväntas ofta arbeta för sitt uppehälle istället för att gå i skolan, och hjälpen vi kan ge gör att många av dem får möjlighet att fullfölja sin grundskoleutbildning. Barnen får också skollunch, som ofta är den enda ordentliga måltiden under dagen.

Organisationen arbetar även med att ge stipendier för högre utbildning till elever som trots fattigdom och svårigheter kämpat sig igenom grundskolan och vill studera vidare. Särskilt fokus läggs på tonårstjejer. Allt fler i området börjar förstå de positiva konsekvenserna av att utbilda sig innan man bildar familj.

Du kan stödja de utsatta barnen i Moçambique genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

Samarbetspartner: Den lokala organisationen ”Lamukani”. Här arbetar dessutom en av Svenska Alliansmissionens internationella medarbetare.

1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet