Guds ord till muslimska herdar

För ett herdefolk som lever i Centralasien, vill vi göra Jesus känd genom att översätta bibeln till deras eget språk. Sakta ser vi hur fler och fler kommer till tro på Jesus.

I det bergiga Centralasien lever detta folk, med ungefär tre miljon människor. De finns i flera länder men delar språk och traditioner. Många är halvnomader och lever som herdar. Man flyttar mellan två platser – en plats för vintern och en för sommaren – för att djuren ska få rätt bete.

Folket är muslimer, och även om man inte följer de allra mest strikta muslimska levnadsreglerna, är tron viktig för dem. När vi 1998 började arbeta i denna folkgrupp fanns inga kristna alls här.

Idag är det flera hundra människor av detta folk som har fått en tro på Jesus som frälsare och Herre. De vill kunna förklara sin tro på ett sätt som deras släkt och vänner också kan förstå. Jesus räknas, även för muslimerna, som en viktig person och därför kan man i evangelisationsarbetet utgå från vad vi har att lära av honom.

Vårt mål är att folket till slut ska ha hela bibeln på sitt språk. Lukasevangeliet och Apostlagärningarna är färdiga, och man jobbar nu med resten av evangelierna samt en del av breven. Vi har även valt att översätta berättelser om några av Gamla testamentets nyckelpersoner, som folket redan känner till – Josef, Mose och David. Här hämtas texter från flera av bibelböckerna, och blir till sammanhängande livsbeskrivningar.

Du kan stödja översättningsarbetet genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >

Vår samarbetspartner i detta arbete: Folk&Språk, SIL - Summer Institute of Linguistics

I detta arbete finns även en av våra egna anställda missionsarbetare.