Fyrens församling i Båstad

Med tydlighet, både i det kristna budskapet och i sin sociala inriktning, arbetar den lilla alliansförsamlingen i Båstad för att nå människor. Efter ett antal års arbete på platsen grundades en församling, som fortfarande får stöd från SAM som en av våra församlingsplanteringar.

Runt millennieskiftet startade SAM en församlingsplantering i Båstads kommun i nordvästra Skåne. Centralorten Båstad med sina 5.000 invånare och Bjärehalvön med sina 15.000 är en vacker plats med närhet till havet och Hallandsåsens bokskogar. På sommaren ökar befolkningen flera gånger om genom turister och sommarboende. Samtidigt är det en plats där det historiskt sett aldrig har skett något verkligt genombrott för evangeliet.

Fyrens Församling bildades 2009 och har en lokal i centrala Båstad där man samlas till gudstjänst och har ett café. Församlingen står för ett tydligt kristet budskap grundat i Guds Ord, med en tydlig social inriktning. Det finns en längtan efter att fortsätta Jesu mission och att som Kristi kropp fortsätta leva det liv Jesus levde på jorden. Församlingen vill vara en fyr som reflekterar Jesu Kristi ljus till alla Båstadbor och vänder sig inte till en speciell grupp.

Ett av församlingens mål är att få se levande församlingar växa fram på varje tätort i kommunen. Detta ledde fram till ett nytt arbete startades i Förslöv under Fyrens Församlings paraply.

Du kan stödja arbetet i Båstad genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >