Församlingsplantering i Rosengård, Malmö

Med målet att nå de minst nådda med evangeliet arbetar våra medarbetare i ett bostadsområde, där det finns människor från hela världen.

Rosengård är ett mångkulturellt bostadsområde i östra Malmö, där det finns runt 23 000 invånare med rötter i olika delar av världen. I Rosengård är de flesta av världens religioner representerade, men det kristna vittnesbördet är mycket svagt. Svenska Alliansmissionens arbete i Rosengård är ett samarbete med OM och Equmeniakyrkan och målet är att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus till de minst nådda. Arbetet riktar sig i första hand till människor från Asien och våra medarbetare har själva sitt ursprung i den regionen. På längre sikt vill vi även nå andra folkgrupper. Strategin är att knyta kontakter med människor, bygga relationer och dela evangeliet i personliga samtal och bibelstudiegrupper. Tillsammans med er kan vi förverkliga visionen att få se människor komma till tro bland alla olika folkgrupper på Rosengård.

Ett nätverk av enkla församlingar

Vi tror att det är lättast för människor att ta emot evangeliet om de får höra det på sitt eget språk. Därför är strategin att bilda språkbaserade husförsamlingar, där man får möjlighet att använda ett språk som man är bekväm med. Redan nu finns det en telugu-talande husförsamling och en bibelstudiegrupp på urdu. Det långsiktiga målet är att bygga ett mångkulturellt nätverk av enkla församlingar (husförsamlingar) med ett gemensamt ledarskap. Vi vill att arbetet ska vara ett positivt bidrag till dem som bor i Rosengård.

Nya kontakter knyts på många olika sätt, bland annat genom ett språkcafé,via sociala medier och engagemang i den lokala cricketklubben. Varje vecka möter de även barn och ungdomar i Rosengård för att spela fotboll, dela gemenskap och samtala om tro. Det är uppskattade tillfällen då barnen erbjuds en meningsfull fritid, får vara del i ett sammanhang, känna tillhörighet med likasinnade och lära sig nya färdigheter.
Wesleykyrkan i Limhamn (Malmö) är moderförsamling för arbetet i Rosengård och bidrar med sin lokala förankring och sin kompetens.

Du kan stödja arbetet i Rosengård genom att ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till arbetet >