En tro på landet

I Sveriges centrum för alternativ andlighet - Gnesta, Mölnbo och Järna, satsar vi på en omstart för en församling. Vi vill på ett relevant sätt förmedla en tro som bär, mitt i det enorma utbud av andliga möjligheter och variationer som finns här.

”En tro på landet” är ett pionjärarbete i Gnesta och Mölnbo, sydväst om Södertälje. Här har två existerande församlingar, tillhörande Equmeniakyrkan, Pingströrelsen samt Alliansmissionen genom en nystart blivit en ny församlingsgemenskap.

Gnesta, Mölnbo och Järna med omnejd har tillsammans knappt 20 000 invånare och är Sveriges centrum för alternativ andlighet. Här finns alla ytterligheter samlade och människors längtan efter frid och harmoni tar sig många kreativa uttryckssätt.

Pionjärarbetet ”En tro på landet” vill vara en kärleksrevolution som bär hopp, väljer fred och växer i tillit till Gud, varandra och de människor som bor i detta område. Gemenskapen präglas av vardagsgemenskap, kreativitet och livsglädje. Vi har två lokaler som vi använder på lite olika sätt för att samlas, skapa tillsammans och upptäcka mer av vad livet med Gud innebär. En plats och gemenskap för en växande tro helt enkelt!

Du kan stödja arbetet i Gnesta, Mölnbo och Järna genom att ge en gåva eller starta en egen insamling till arbetet.