Boskapsskötsel att leva av

I byn Utete i sydöstra Zimbabwe drivs ett pilotprojekt med syfte att skapa bättre förutsättningar till självförsörjning för framför allt kvinnor. Med hjälp av getuppfödning är målet att förbättra möjligheterna att driva småskaliga men effektiva jordbruk i området.

Zimbabwe var vid självständigheten 1980 ett relativt välmående land, här fanns ett produktivt jordbruk och en hel del industrier. Landet producerade i princip alla grödor som behövdes. En omstridd jordreform som ledde till att det kommersiella jordbruket till stor del kollapsade, korruption, interna stridigheter, hyperinflation och misskötsel av industrin har lett till att landet idag hör till ett av världens fattigaste. 2020 hade landet en inflation på 500 %, 75 % av befolkningen levde i svår fattigdom och arbetslösheten låg på drygt 90 %.(1)

Här arbetar vi tillsammans med vår systerkyrka i ett byutvecklingsprojekt, med målet att återställa möjligheten att försörja sig på jordbruk och boskapsuppfödning.

Gemensam getuppfödning

Majoriteten av Zimbabwes befolkning lever på småskaliga jordbruk utan tillgång till konstbevattning och gödningsmedel. Även i Utete är jordbruk den huvudsakliga försörjningskällan, trots att jorden är utarmad och nederbörden sparsam. Situationen förvärras ytterligare av bybor som hugger ner träd för eget bruk men också för att sälja som ved eller träkol. Bland de unga är det många som börjat med guldvaskning, trots att det är olagligt. Även prostitution är vanligt och många, framför allt män, ger sig iväg till grannländerna för att hitta försörjning.

Här driver SAM:s systerkyrka ett pilotprojekt där gemensam getuppfödning blir ett bra tillskott till det egna jordbruket. Ett 30-tal familjer, framför allt familjer där kvinnor är huvudförsörjare, finns med i projektet. En eller två getter får flytta hem till familjen. Gödseln från getterna används i jordbruket, vilket gör att grödorna växer bättre. Man har gemensamma baggar som ser till att det blir killingar. Och när getterna blivit lite fler kan man sälja dem och göra en vinst. Det är en välbehövlig inkomst som kan användas för att bland annat betala barnens skolavgifter. Förhoppningen är att färre barn ska hoppa av skolan och att antalet barnäktenskap minskar.

Du kan stödja arbetet i Zimbabwe genom att ge en gåva.