Boskapsskötsel att leva av

I byn Utete i sydöstra Zimbabwe drivs ett pilotprojekt med syfte att skapa bättre förutsättningar till självförsörjning för framför allt kvinnor. Med hjälp av getuppfödning är målet att förbättra möjligheterna att driva småskaliga men effektiva jordbruk i området.

Klimatsmart odling

I delstaten Puntland i Somalia arbetar vi med ett odlingsprojekt som skapar förutsättningar för utsatta familjer att försörja sig och ta plats i samhället.

Skolstöd för marginaliserade

I Rumänien arbetar vi bland romska barn för att hjälpa dem genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid.

Bekämpa människohandel

Rumänien är det land i Europa där flest tjejer rekryteras för människohandel. Flera av dem hamnar i Sverige. Tillsammans med vår samarbetspartner Valoare Plus skickar vi informationsteam till skolor för att undervisa om människohandel och hur man undviker att luras in i det.

Skolstöd för de mest utsatta

I norra Moçambique arbetar vi för att ge utsatta barn bättre möjligheter till skolgång. Det handlar bland annat om att ge stödundervisning och om att dela ut skolmaterial samt skoluniformer.

Nya metoder för byutveckling

På landsbygden i en före detta sovjetrepublik i Centralasien arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan. Det handlar bland annat om att förbättra folkhälsan och att hitta nya inkomstkällor.

Skola för de gömda barnen

I Egypten finns skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt.

Skola för en utsatt minoritet

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för de diskriminerade kristna barnen att få en bra grundskoleutbildning.

Skola och utbildningsstöd

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad, ett av världens fattigaste länder.(1) I detta land, där en majoritet varken kan läsa eller skriva, erbjuder vi skolgång för särskilt utsatta barn.

Skola som flyttar med eleverna

Bland herdar i Centralasien utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för barnen.

Familjestöd

I västra Moçambique arbetar vi med familjer där barn riskerar att fara illa av olika anledningar. Insatserna fokuserar på att stärka samhällets skydd och att stödja den enskilda familjen.