Marita GoodSAU

”Använd mig varenda dag”

Alldeles oavsett omständigheter, vill vi bli använda av Gud - varenda dag. Strofen från den gamla UV-scoutbönen har fått, om möjligt, ännu större betydelse under året som gått.

När allt det vi i vanliga fall planerar, ställs på ända och man både som individ och som arbetslag måste tänka om, är man helt beroende av att Gud finns med; ger nya idéer, inspirerar, kommer med ny kraft och glädje, inte minst när det känns tungt och lite deppigt.

Men Han har varit med och under året som ligger bakom har vi fått se många nya initiativ. Bland annat har Facebook-gruppen SAU-ledaren skapats. Det är ett levande forum där ledare från alla våra föreningar kan bolla idéer och frågor och där ett antal digitala ledarkvällar med undervisning och peppning kunnat hållas.

Vi har också genomfört flera större digitala satsningar där vi haft nästan lika många deltagare via digitala plattformar, som vi har på plats ett normalt år. Vi har också uppmuntrat till lokala initiativ, till exempel kårläger för UV-scout och tonårsläger i mindre grupper. Där gör vi vad vi kan för att underlätta planeringen för de lokala ledarna, genom ”verktygslådor” fyllda av tips på aktiviteter, andakter, bibelvandringar med mera.

Text: Jacob Ämterlind, generalsekreterare SAU
Foto: Andreas Joakimson


Stödet till SAU:s sommarsatsningar är en del i vår aktuella insamlingskampanj. Läs mer om den här.
Besök gärna SAU:s webbsida för mer information om vad som är på gång.