Sista anmälningsdagen för ombud har passerat. Kontakta Malin Röstedal för frågor: malin.rostedal@alliansmissionen.se, 036-30 61 62.

Sista anmälningsdag har passerat. Kontakta malin.rostedal@alliansmissionen.se för frågor.

Sista anmälningsdag har passerat. Kontakta malin.rostedal@alliansmissionen.se för frågor.