Ungdomsledare 100 %
Allianskyrkan i Jönköping
Pastor 100 %
Centrumförsamlingen i Forserum
Pastor 75-100 %
Horda Frikyrka
Kommunikationsansvarig 75-100 %
Svenska Alliansmissionen
Löneadministratör/ekonom, minst 75 %
Svenska Alliansmissionen
Fastighetsansvarig 50-100 %
Svenska Alliansmissionen
Pastor 100 %
Huskvarna Alliansförsamling
Pastor 100 %
Hillerstorps Missionsförsamling
Ungdomsledare
Löfstadkyrkan i Tranås
Ungdomsledare 75-100 %
Åsarps Frikyrkoförsamling
Pastor 100 %
Värne Alliansförsamling
Pastor/församlingsföreståndare
Holsby Frikyrkoförsamling
Pastor 75 %
Råslätts församlingsgemenskap
Ungdomsledare 30%
Allianskyrkan i Älta
Pastor/församlingsföreståndare
Gullbranna frikyrkoförsamling