Pratar ni ofta ekonomi i församlingen?

Kyrkoavgiften kan bli ett bra tillskott i församlingskassan!

1% av din inkomst dras före skatt och går direkt till Svenska Alliansmissionen. Hälften av pengarna skickar vi vidare till din församling, där de kan bli till nytta i er verksamhet. Allt sköts automatiskt, medan du ägnar dig åt något roligare.

TALONG FÖR MEDGIVANDE >

(Snart kan du ge ditt medgivande direkt här på webben, med hjälp av BankID.)

Utöka pastorstjänsten?
En ny ungdomsledare?
Renovera kyrkan?
Satsa på en verksamhet för utsatta i samhället?
Ny ljudanläggning?
Vad drömmer ni om?

Den del av kyrkoavgiften som går till Svenska Alliansmissionen investerar vi i vårt gemensamma uppdrag. Vi utbildar nya pastorer. Vi satsar på socialt arbete och evangelisation i många länder, runt om i världen. Vi planterar församlingar i Sverige, där den kristna närvaron är låg. Och genom SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom) arrangeras läger och utbildningar för barn och ungdomar, där mötet med Jesus står i centrum.

Vad är kyrkoavgiften?

Före år 2000 betalade alla medlemmar i Svenska kyrkan kyrkoskatt. När Svenska kyrkan blev fri från staten togs skatten bort och ersattes med en kyrkoavgift. Som registrerat trossamfund har Svenska Alliansmissionen regeringens medgivande till statlig hjälp att ta in kyrkoavgifter, precis som Svenska kyrkan. Avgiften dras och betalas ut av Skatteverket, och behandlas precis som en skatt. Det behövs dock ett skriftligt medgivande från den som vill betala kyrkoavgift via skattesystemet. Kyrkoavgiften inom SAM är för närvarande 1 % av din beskattningsbara inkomst.

Hur gör jag för att min kyrkoavgift ska gå till SAM?

Du fyller i en medgivandetalong och skickar till oss före 31 oktober. Ditt medgivande börjar då gälla 1 januari året därpå. Det gäller sedan fram till att du aktivt avsäger dig kyrkoavgiften.

Måste man gå ur Svenska kyrkan för att betala kyrkoavgift till SAM?

Nej! Du kan betala kyrkoavgift både till Svenska kyrkan och till SAM, och till ännu fler samfund om du vill. Då dras en del av din inkomst till Svenska kyrkan (andelen varierar i olika församlingar) och 1 % till SAM. Vill du inte längre betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan måste du däremot begära utträde.

Hur blir det med bröllop och begravning om jag går ur Svenska kyrkan?

Alla som är folkbokförd i Sverige betalar en obligatorisk begravningsavgift. Svenska kyrkan har ansvar för att alla människor som dör i Sverige får tillgång till begravningsplats, även de som inte är medlemmar. När det gäller bröllop i Svenska kyrkan, för den som inte är medlem, är det kyrkoherden i respektive församling som beslutar. Ofta går det bra, men man kan få betala en hyra för lokalen.

Måste jag vara medlem i SAM eller SAU för att ge min kyrkoavgift dit?

Nej, vi har inget medlemskrav på våra kyrkoavgiftsgivare.

Vem kommer åt de uppgifter jag skickar in?

Svenska Alliansmissionen är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt medgivande till kyrkoavgift. Inkomstuppgifter som samfundet behöver för att skicka halva kyrkoavgiften till din församling (om du väljer detta alternativ) behandlas med sekretess. De medarbetare på SAM som har tillgång till uppgifterna har tystnadsplikt. Din egen församling får bara informationen om du själv väljer att meddela den.

Jag kan väl lika gärna skicka in min gåva själv till SAM eller SAU, utan att Skatteverket behöver blandas in?

Alla gåvor är givetvis lika välkomna! Det fiffiga med kyrkoavgiften är att den dras före skatt. Om du väntar tills pengarna finns på ditt konto har ”hundradelen” krympt. Det kan kännas onödigt tycker vi. Dessutom är det så smidigt att allting sköter sig självt!

Jag har ingen inkomst. Vad händer om jag skickar in talongen då?

Så länge du inte har någon inkomst händer ingenting. Men så fort du börjar tjäna pengar drar Skatteverket kyrkoavgift på lönen, och du är med och stöder SAU och SAM.

Får jag ge min kyrkoavgift till SAM fast jag inte är myndig?

Ja, det går jättebra. Men på talongen du skickar in måste du då också ha målsmans underskrift.

Hur slutar jag ge kyrkoavgift?

För att sluta ge kyrkoavgift måste du aktivt avsäga dig det genom att kontakta oss. Detta måste ske före 31 oktober för att träda i kraft 1 januari året därpå.

OBS! Din kyrkoavgift sägs inte automatiskt upp om du går ur din församling. Du måste alltid meddela SAM när du inte längre vill att din kyrkoavgift går till oss. Lättast gör du det genom att skicka ett mail till info@alliansmissionen.se.

Vad använder ni pengarna till?

De gåvor vi får via kyrkoavgiften används till den verksamhet vi bedriver, både i Sverige och internationellt. Exempel på verksamhet är sociala projekt i ett antal länder, utbildningar, bibelöversättning och hälsoarbete. I Sverige driver vi pionjärarbeten för att plantera nya församlingar. Vi har också en pastors- och missionärsutbildning. En del av kyrkoavgiften går till SAU, som varje år ordnar festivaler och läger för tonåringar, scouter, ensamstående föräldrar med barn, barnkörer och en hel del andra bra arrangemang.

Kontakta oss gärna om du har andra frågor!

Stefan Eriksson

Administrativ chef

073-500 98 04