FÖRSAMLINGAR TILLSAMMANS
FÖR SVERIGE OCH VÄRLDEN

Svenska Alliansmissionen är ett kristet frikyrkosamfund,
med församlingar som tillsammans vill nå människor med Guds kärleksbudskap.

KOMMANDE EVENT

Alpha, anpassat för människor från Mellanöstern

31 - 1 augusti

Fortbildning och inspiration - SAU

29 - 30 september

För de onådda och bibellösa folken

19 - 22 oktober

Körhelg med Boris René - SAU

20 - 22 oktober
Rätten till ett språk
SAM stöder sedan många år Fairhaven, en skola för barn med olika former av funktionsnedsättningar. Här arbetar man bland annat för att ge barn som saknar förmåga att tala, ett språk.
GE EN GÅVA LÄS MER
Du kan också swisha din gåva till 123 138 89 82, märk "STEG". Din gåva går till SAM:s arbete.